Zpět na projekty

Mikroelektrárna na biomasu WAVE

VÍTĚZ KATEGORIE

Malá mikroelektrárna „WAVE“ na biomasu by měla malým spotřebitelům nabídnout zajímavou alternativu k běžně používaným automatickým kotlům. V 7. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR se toto zařízení stalo vítězem v kategorii Nápad.

Výzkumný tým odborníků z Českého vysokého učení technického v Praze se aktuálně soustředí na vývoj jednoduchého a mobilního zařízení, které bude jen o málo složitější než běžný automatický kotel, bude však kromě tepla schopno produkovat rovněž elektřinu. Palivem bude dřevní štěpka. Takové tzv. kogenerační jednotky na biomasu nízkého výkonu na trhu doposud neexistují.

Technologický základ stojí na aplikaci organického Rankinova cyklu (ORC). Tento tepelný oběh se teoreticky příliš neliší od klasické parní elektrárny, umožňuje však přeměnu tepla na elektřinu při nízkých tlacích, teplotách a zejména výkonech. Technologie postavené na principu ORC fungují doposud pouze pro vysoké elektrické výkony (přes 60 kW), ORC nízkých výkonů jsou ve světě stále předmětem výzkumu a vývoje a kogenerační jednotky na biomasu nízkých výkonů na trhu neexistují. Pilotní jednotka tohoto typu s názvem WAVE Enterprise bude disponovat tepelným výkonem 50 kW a elektrickým výkonem 2-3 kW. Dokončení je plánováno na prosinec 2015, po kterém bude následovat testování v reálném provozu.

Zařízení WAVE bude schopno pokrýt potřebu tepla a elektřiny domácností, malých podniků, větších obytných celků, administrativních budov, škol, hotelů, wellness center, apod. Technologicky bude možné jej vybavit pro tzv. ostrovní provoz, tedy dodávky elektřiny bez nutnosti připojení na elektrizační soustavu. Toto bude zajímavé pro zákazníky především v horských a odlehlých oblastech.

Po uvedení produktu WAVE Enterprise na trh lze očekávat návratnost do 5 let, ovšem skutečné provozně-ekonomické parametry investice budou moci být ověřeny až v reálných výrobních i provozních podmínkách.