Zpět na projekty

Plnicí stanice „CNG“ a její využití v pekárně Srnín

FINALISTA

Pekárna v Srníně využívá vlastní plnicí stanici CNG

Na sklonku roku 2011 byla uvedena do provozu plnicí stanice CNG pro potřeby pekárny v Srníně. Ta totiž od roku 2008 postupně vyměňuje auta s dieselovými motory za auta právě na CNG. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo několik – snížení emisí, a to i z důvodů snahy obcí o omezení či zabránění vjezdů do centra, zvyšující se ceny nafty, již vybudovaná infrastruktura a zkušenosti s provozem plynových zařízení a v neposlední řadě i poměr mezi celkově ujetými kilometry a denní ujetou vzdáleností.

Ještě během roku 2011 nakupovala pekárna CNG u stanice v Českých Budějovicích, ale protože ne všechny rozvozní linky vedou přes krajské město, počítalo se od samého počátku s výstavbou vlastní stanice. Kvůli umístění pekárny mimo hlavní silniční tahy je tato v současné době neveřejná, provozovatelé se však nebrání případné dohodě se zájemci o provoz na CNG, kterým by tam bylo umožněno plnění. V začátku provozu stanice měla pekárna celkem devět automobilů na CNG, přičemž se počítá s nákupem ještě dalších dvou až tří. Tímto by se investice měla navrátit v horizontu pěti let. Tato návratnost je umožněna zejména příznivými okolnostmi specifickými pro pekařský provoz - nižší cena plynu díky celoročnímu velkému objemu odběru.  Středotlaká přípojka v areálu závodu pak snižuje investiční náklady. Příznivý z hlediska dosažených úspor je i charakter rozvozu pekařských výrobků, kdy vozidla najedou denně maximálně tři sta kilometrů, ale roční průměr na vozidlo činí zhruba padesát tisíc kilometrů.

Plnicí stanice CNG není zdaleka jediným ekologicky zaměřeným počinem této pekárny. Využívá také vlastní čističku odpadních vod a malou střešní fotovoltaickou elektrárnu. Tím dokazuje, že ekologicky zodpovědný způsob podnikání rozhodně není nereálný.