Zpět na projekty

PURGAZ 50 - nová technologie výroby biometanu

VÍTĚZ KATEGORIE

Zařízení Purgaz vyvinuli vědci z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. Jejich vynález dokáže z běžného odpadu vyrábět biometan, který může být jako alternativa zemního plynu využíván například v dopravě. 

Zařízení Purgaz dokáže pomocí unikátní jednokrokové metody vyrábět z komunálního odpadu biometan. Tato metoda se oproti doposud používaným technologickým postupům vyznačuje zejména tím, že je výrazně jednodušší a levnější. Podstata zařízení Purgaz spočívá v očistění surového bioplynu získaného z odpadů od nežádoucích složek průchodem přes velmi tenký vodní film na porézní podložce. Tím vznikne samotný biometan.

Biometan je plyn, který nejlépe poslouží jako alternativa zemního plynu. V domácnosti se hodí například k vaření, ale své uplatnění najde také jako palivo pro autobusy hromadné dopravy nebo automobily. Zařízení Purgaz může být díky tomu zajímavou volbou pro obce, kterým dává možnost zpracovat komunální odpad na biometan využitelný ve veřejné dopravě.

Zařízení Purgaz je plně automatické a bezobslužné kontejnerové zařízení. Není pevně spojeno se zemí, díky čemuž je jeho instalace velmi jednoduchá. První pilotní jednotka byla postavena v Technologickém parku Vysočina.