Zpět na projekty

Výroba elektrické energie novou technologií – Termickým rozkladem

FINALISTA

Technologie PTR (pomalý termický rozklad) byla vyvinuta v České republice a je jednou z forem procesu pyrolýzy (teplotní rozklad organických látek bez přístupu kyslíku), která umožňuje efektivní a zároveň ekologicky šetrný způsob výroby elektrické energie a tepla.

Využívá různé druhy organických hmot, jako jsou například pneumatiky, plasty nebo komunální odpad, které jsou pomalu zahřívány ve speciálních reaktorech bez přístupu kyslíku. Tím dochází k oddělení jednotlivých složek a výrobě výstupních produktů jako olej nebo plyn. Tyto výstupy mohou být dále prodávány jako paliva nebo je lze využít pro přímou výrobu elektrické energie a tepla. Vlastní technologie PTR je bezemisní.