Zpět na projekty

Změna topného systému MŠ Kamenný Újezd

FINALISTA

Projekt, který vznikl v Kamenném Újezdu před více než 15 lety, je stále inspirativní pro další města. Zdrojem vytápění místních škol je kotel na biomasu o výkonu 190 kW, jako záložní pro letní období je zde využit stejný kotel o výkonu 50 kW.

Obec Kamenný Újezd se dlouhodobě věnuje úsporám emisí oxidu uhličitého. V roce 1996 instalovala kotel na piliny a dřevní odpad z vlastní pily do základní školy. Po vynikajících zkušenostech instalovala kotel i do mateřské školy, a protože měl kotel vyšší výkon, než bylo potřeba, došlo zároveň k propojení se sousedním objektem Domu s pečovatelskou službou. Tím zároveň došlo ke snížení nákladů na bydlení pro seniory.

Co je to vlastně biomasa? Mnozí mají o tomto pojmu mylné představy. Biomasa použitá v kotlích, jako je ten v Kamenném Újezdu, není živočišný ani kuchyňský odpad. V tomto případě se pod pojmem biomasa spíše rozumí běžně používané kusové dřevo, ale i dřevní hmota, jako je například kůra, štěpka či piliny. Tyto hmoty se pro uživatelské pohodlí zpracovávají do formy pelet.

Pelety jsou granule získané vysokotlakým lisováním dřevního odpadu. Při jejich spalování nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů, protože emise CO2 vznikající při spalování jsou pohlcovány pomocí procesu fotosyntézy. Vzniká přitom jen minimální množství popela, který lze navíc využít jako hnojivo navracející půdě potřebné živiny. V tomto koloběhu také spočívá princip plně obnovitelného zdroje energie.

Nehledě na ekologické výhody je topení v kotli na biomasu výrazně levnější, než plynem či elektřinou. Unikátnost tohoto projektu tkví v tom, že kotle byly pořízeny bez dotací, spalují piliny a další dřevní odpad z pily, která patří obci, a jsou provozovány již 17 a 15 let bez vážnějších poruch. V současné době se plánuje jejich výměna za nové.