12 otázek pro bioplynovou stanici EFG Rapotín

1. 8. 2020 Redakce
7 min. čtení
Rozhovor

Společnost EFG vyrábí v obci Rapotín biometan čili zemní plyn z biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o první projekt tohoto druhu v Česku, při němž je biometan dodáván přímo do plynové distribuční sítě. Zařízení proměňuje biologický odpad na energie a palivo, které může využít každá domácnost. Na naše otázky odpovídali Ivo Skřenek, zakladatel skupiny EFG, a výkonný ředitel Tomáš Voltr.

Můžete nám svými slovy krátce představit svůj projekt tak, aby to pochopil i úplný laik? V čem spočívá jeho největší přínos?

Každý občan ČR, každá domácnost, vyprodukuje několik desítek kilogramů odpadu měsíčně. Naše společnost se zaměřuje na jeho energetické využití. Z biologických odpadů vyrábíme zelený plyn, tedy obnovitelný zdroj energie, který může být spotřebován v dopravě nebo v plynovém kotli kdekoliv v ČR nebo v Evropě. Celý provoz je založený na principu rozkladu odpadů a s ním spojeným procesem uvolňování plynů. Veškeré biologické odpady v naší bioplynové stanici Rapotín se takto rozkládají ve fermentorech. Uvolňovaný bioplyn je zachycen v plynojemu a následně upraven v jednotce membránové separace, kde se oddělí metan od oxidu uhličitého a vzniká biometan. Ten je následně vtláčen do distribuční soustavy zemního plynu.


Jaké druhy odpadu je možné v bioplynové stanici zpracovávat?

Jedná se o širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů – odpad z kuchyní a jídelen, biologický odpad ze supermarketů a tržišť, odpady z potravinářského průmyslu a výroby zvířecích krmiv, odpady lihovarnické a z pivovarů, potraviny po lhůtě spotřeby, kaly z ČOV a podobně. Svážíme také hnědé popelnice na bioodpad. Díky naší bioplynce nemusí odpady skončit na skládce nebo ve spalovně, ale můžeme je energeticky využít a přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.

Můžete nám popsat proces výroby biometanu krok za krokem tak, jak probíhá u vás?

Technologie výroby biometanu je rozdělena na tři části. Vstupní úpravu, membránovou separaci a vtláčení do distribuční soustavy. V rámci předúpravy dochází ke zchlazení bioplynu a zároveň odstraňujeme vodu v něm obsaženou, následně na filtrech s aktivním uhlím zachytíme sirovodík a siloxany. Bioplyn v druhé části technologie stlačíme na tlak 14 barů a vtláčíme na membránové moduly, kde dochází k separaci metanu a oxidu uhličitého. V poslední části technologie stlačíme vyrobený biometan na tlak 23 barů, odorizujeme a vtlačíme do distribuční soustavy.


Jak dlouho už bioplynová stanice Rapotín funguje a kolik odpadu se v ní ročně zpracuje? Kolik vyprodukuje energie?

BPS Rapotín je v provozu od léta roku 2016 a jeho kapacita zpracování je třicet tisíc tun odpadu ročně. V současnosti vyrábíme bezmála 4 GWh elektrické energie, teplo pro dva tisíce domácností a více než 16 GWh biometanu, což je zhruba ekvivalent spotřeby tří tisíc automobilů při nájezdu osm tisíc kilometrů za rok.


Kolik zaměstnanců se o provoz bioplynky stará? Jde spíše o samochodný proces, nebo je potřeba neustálý dohled?

Provoz stanice je kontinuální biologický proces, který vyžaduje neustálý dohled čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Tým našich pracovníků v Rapotíně je složen z dvanácti zaměstnanců – od techniků, přes provozní a obchodní manažery, až po ředitele společnosti.

Co se s vyrobeným biometanem následně děje? Využívá ho skupina EFG i ve svém vlastním provozu?

V prvním pololetí letošního roku si uživatelé vozů na CNG pohon mohli biometan z Rapotína zakoupit na plničkách společnosti innogy CNGvitall. V našem firemním vozovém parku je pak většina vozidel na CNG – jsme odpovědná společnost a využíváme vlastní zdroje s cílem snížení emisí skleníkových plynů.


Co pro vás znamená účast v soutěži E.ON Energy Globe?

Čest a signál, že jdeme správným směrem. Zároveň příležitost být příkladem ostatním investorům, kteří se zajímají o ekologicky šetrné projekty.


Je BPS Rapotín vaší jedinou stanicí, nebo jich máte více? Plánujete nějaké rozšíření?

Společnost Energy financial group je investiční skupina, která vznikla s cílem využít naše know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie a výroby biometanu. Tyto znalosti aplikujeme také v rámci realizací a akvizicí dalších projektů šetrných k životnímu prostředí, čímž nejen rozšiřujeme naše portfolio, ale také se aktivně zapojujeme do ekologického rozvoje české energetiky.


Biometan je často zmiňován jako ekologičtější varianta zemního plynu. Je takové srovnání přesné?

Výsledky auditu biopaliv hovoří naprosto jasně – bioCNG, který vyprodukuje i bioplynová stanice Rapotín, má v porovnání s fosilními palivy úsporu 88 % emisí a v porovnání se zemním plynem 63 %, takže se jednoznačně vyplatí.


Existují nějaké nevýhody užívání zemního plynu?

Nevýhody v tomto případě neexistují, naopak, díky zpracování bioplynovou stanicí nekončí odpad na skládce nebo ve spalovně, ale je dobře energeticky využit. Plynárenská soustava potřebuje dekarbonizovat a každý kubík vtlačeného biometanu je přínosem. Žijeme v jednadvacátém století a musíme se chovat odpovědně k naší planetě, přes to nejede vlak.

Můžete nám popsat, jak ve skupině EFG nahlížíte na cirkulární ekonomiku a co pro vás znamená?

Na cirkulární ekonomiku nahlížíme jako na ucelený projekt nebo uskupení projektů s cílem efektivně využít maximum druhotných zdrojů. Jedná se o způsob ekonomického fungování s cílem šetřit primární neobnovitelné zdroje a minimalizovat negativní vliv na životní prostředí. Příkladem může být právě projekt v Rapotíně.


A malé zasnění na závěr. Představte si, že jste v naší soutěži vyhráli… Kde se vidíte za rok? Máte nějakou vizi, se kterou by vám soutěž mohla výrazně pomoci?

Rádi bychom, aby nám soutěž pomohla k prosazení a realizaci dalších ekologických energetických projektů, a tedy i k celkovému snížení uhlíkové stopy, kterou ČR při výrobě energií produkuje. Naší vizí je především zanechat planetu Zemi budoucím generacím v lepším stavu a s lepším životním prostředím, než jaké ho máme dnes.

Související články

„Budoucnost planety se odvíjí od malých každodenních rozhodnutí každého z nás,“ říká Veronika Khek Kubařová, tvář soutěže E.ON Energy Globe
V Česku odstartoval patnáctý ročník světové soutěže E.ON Energy Globe oceňující projekty, které šetří energie nebo chrání životní prostředí. O tom, jak zachovat naši planetu pro budoucí generace, jsme se pobavili s patronkou soutěže herečkou Veronikou Khek Kubařovou.
Víc najdete zde
E.ON Energy Globe hledá letošní eko hvězdu!
Mezi Čechy opět hledáme tvůrce nejlepších nápadů napříč obory, které pomáhají šetřit přírodu a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Nejlepší projekt pak získá podporu ve výši 300 000 korun. E.ON Energy Globe má ale ještě jeden cíl – přitáhnout a inspirovat Čechy k hledání vlastních ekologických nápadů, jimiž mohou ve svém každodenním životě ulehčit přírodě.
Víc najdete zde