12 otázek pro moderní ekologický zdroj energie v Plané nad Lužnicí

22. 9. 2020 Redakce
11 min. čtení
Rozhovor

Dříve v Plané nad Lužnicí stála stará a špinavá teplárna, která byla okolní krajině i obyvatelům jenom pro zlost. V roce 2012 ji nahradil unikátní moderní zdroj energie, na který mohou být místní z aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí náležitě hrdí: patří mezi evropské technologické špičky a pomohl snížit škodlivé emise o více než 90 %. Co všechno se v něm skrývá nám pověděl generální ředitel celého zařízení Libor Doležal.

Můžete nám svůj projekt představit vlastními slovy? 

Jednoduše řečeno se nám podařilo přebudovat „špinavou“ teplárnu z minulého století na moderní čistý zdroj energie. Komplexní modernizaci jsme zahájili v roce 2012, do všech opatření a nových technologií investovala skupina C-Energy více než dvě miliardy korun. Výsledkem je zásadní pokles emisí vypouštěných do ovzduší.


V čem je podle vás jeho největší přínos? 

Ukázali jsme ostatním teplárnám v českých městech, že to jde. V Plané nad Lužnicí dnes stojí energetický zdroj, který je technologickou špičkou v rámci celé Evropy.

Jak zdroj vnímají obyvatelé Plané a okolí?

Vztahy s veřejností mají v našem případě tři základní roviny. Tou první jsou spolehlivé dodávky tepla a energií za stabilní ceny. Jsme rádi, že se nám daří rozšiřovat okruh zákazníků pro centrální zásobování teplem v celém regionu. Nedávno jsme rozšířili dodávky tepla do Plané nad Lužnicí prostřednictvím nového teplovodu, a nahradili tak lokální výrobu tepla ve třech kotelnách. Zároveň stavíme nový horkovod do Tábora, kde jsme zastavili výrobu tepla ve velkém uhelném kotli a nahradíme jeho výkon podstatně ekologičtější produkcí přímo v Plané nad Lužnicí.

I touto cestou jsme přispěli k druhé klíčové oblasti a tou je dlouhodobé snižování dopadů našeho zdroje na životní prostředí. Od roku 2012 se nám podařilo snížit produkované emise o více než 90 procent. Nicméně naše ambice v této oblasti nekončí, mimo jiné připravujeme v horizontu několika let kompletní opuštění spalování uhlí.

Třetí rovinou je podpora občanských aktivit a života v území, kde podnikáme. Také zde se snažíme být „dobrým občanem“ regionu Táborsko. Podporujeme celou řadu sportovních a kulturních událostí, žijeme i za plotem našeho areálu. I díky tomu máme výborné vztahy s občany i samosprávou.


Můžete nám vlastními slovy vysvětlit, jak moderní energetický zdroj v Plané funguje? Jak probíhá výroba tepla a elektřiny?

Klíčovým zdrojem energií jsou plynové kogenerační jednotky, které jsou svým výkonem i počtem aktuálně zdaleka největším energetickým zdrojem tohoto typu v České republice. Používáme kogenerační jednotky Rolls-Royce – poslední dvě s výkonem 11,5 MWe byly instalovány letos a jednalo se o vůbec první instalaci nejmodernějšího a největšího plynového motoru této značky na světě.

Za šesti kogeneračními jednotkami o celkovém instalovaném výkonu 60 MWe jsou instalovány HRSG kotle, které generují páru o tlaku 10 barů a horkou vodu. Teplo vyrobené z plynu se následně mísí s teplem vyrobeným s odběrových stupňů turbíny o výkonu 26 MWe, jež je roztáčena parou vyrobenou v moderních uhelných kotlích.

Fosilní zdroj doplňuje bateriové úložiště elektřiny o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh a fotovoltaická elektrárna o výkonu 520 kWp. Díky tomu slouží energetický zdroj v Plané také jako zařízení pro poskytování služeb výkonové rovnováhy – tedy udržování souladu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v Česku. Z hlediska širokého spektra poskytovaných služeb je projekt energetického zdroje v Plané nad Lužnicí unikátní nejen v českém, ale i v evropském měřítku.

Kolik energie zdroj vyprodukuje? 

Celkový instalovaný výkon zdroje v Plané nad Lužnicí je 90 MWe, spotřeba tepla v celé táborské aglomeraci přesahuje 950 tisíc GJ tepla.


A co se s vyrobenou energií následně děje?

Energie dodáváme jednak domácnostem v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí a jednak průmyslovým podnikům v okolí. Důležitou součástí naší činnosti je také poskytování služeb výkonové rovnováhy společnosti ČEPS. Během pěti minut jsme schopni do české přenosové soustavy dodávat až 78 MW. Velmi zjednodušeně řečeno: i díky energetickému zdroji C-Energy Planá se nemusí české domácnosti obávat nepříjemných black-outů.


Co předcházelo vzniku projektu a vůbec nápadu nahradit starou elektrárnu moderním zdrojem energie?

Impuls k celkové modernizaci dala změna vlastníka energetického zdroje. Skupina C-Energy koupila původní teplárnu v roce 2012 a bylo jasné, že s technologiemi z minulého století nemůže dále fungovat.

Jak dlouho trvala výstavba a co všechno to obnášelo?

První etapa rekonstrukce a modernizace zdroje proběhla v letech 2012 až 2015, další etapy pak následovaly a dá se říci, že investice do moderních technologií v Plané nad Lužnicí stále ještě zdaleka neskončily. Během první etapy byly instalovány čtyři nové plynové kogenerační jednotky s HRSG (spalinovými) kotli, nový plynový kotel, plynovod napojující zdroj v Plané nad Lužnicí na tranzitní plynovou síť, dva nové uhelné kotle s prvky fluidní techniky a mokré odsíření, které energetickému zdroji umožňuje plnit přísné emisní limity platné pro současné i budoucí období.

Dále proběhla rekonstrukce původní parní turbíny, díky které se zvýšila účinnost výroby elektrické energie. V rámci prací na turbíně byl vybudován také nový parovod ostré páry, dimenzovaný na parametry nových kotlů.

Po této fázi modernizace následovaly investice do dvou výše zmíněných plynových motorů opět s HRSG kotli, největšího bateriového úložiště v České republice a do vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemcích, které nebylo v rámci areálu možné využít jinak. Zároveň připravujeme spuštění jednotky EVECONT, která by měla pomoci s ekologicky šetrným energetickým využitím dále nerecyklovatelných plastů.


Kolik zaměstnanců se stará o provoz? A jak se takový zdroj ošetřuje?

V C-Energy Planá máme 90 zaměstnanců. Klíčové je pro nás udržet v rámci výroby vysoce kvalifikované pracovníky v oblasti strojní a elektro údržby včetně měření a regulace. Dále náš tým výroby zahrnuje také laboratoř, pracovníky zauhlování a zkušené technology. Provoz zajišťují 4 směny s obsazeností cílenou na 9 lidí včetně vedoucího pracovníka. Máme nepřetržitý provoz a velmi dynamický koncept výroby. Naši velínáři musí zajistit spolehlivý a efektivní provoz jednotlivých zařízení, naplánovat kontroly či odstávky pro údržbu a opravy. Jsou to právě zkušení velínáři, kteří se musí rychle rozhodnout i v mimořádných situacích a minimalizovat negativní dopad na spolehlivé dodávky tepla, energií a služeb obyvatelům a všem našim zákazníkům. V případě poruchy, netěsnosti je součástí bezpečné odstavení technologie a předání údržbě k zajištění opravy. Tým technologů pomáhá s identifikací závady a zvolení nejlepšího postupu pro rychlé odstranění a opětovné uvedení do provozu. Vzájemná spolupráce všech odborností je v tak dynamickém moderním energetickém zdroji klíčová.

Čím je váš projekt výjimečný? Je i zde stále co zdokonalovat?

Výjimečný je rozsah celkové modernizace i její výsledky. Zdroj C-Energy Planá unikátním způsobem kombinuje moderní technologie výroby elektřiny a tepla. Jako první v České republice jsme získali certifikaci pro využití instalované největší baterie pro ukládání elektřiny v ČR pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, a pomáháme tak zajistit energetickou bezpečnost v rámci celé České republiky. Unikátní je také instalace nejmodernějších kogeneračních jednotek Rolls-Royce – zdroj C-Energy byl vůbec prvním místem na světě, kde byly tyto jednotky instalovány a uvedeny do provozu.

Kombinace obou vysoce moderních technologií – baterie a kogeneračních jednotek – umožňuje poskytování služeb výkonové rovnováhy i z nulového výkonu. To je velkou výhodou oproti klasickým fosilním zdrojům, které musí vždy běžet na nějaký výkon pro možnost poskytování služeb výkonové rovnováhy. Tato technologie tak velmi dobře doplňuje obnovitelné zdroje, protože dává možnost jejich maximálního rozvoje a přitom je zajištěna potřebná spolehlivost elektrizační soustavy.


Co pro vás znamená účast v soutěži E.ON Energy Globe?

Účast v soutěži je pro nás unikátní příležitostí inspirovat ostatní energetické zdroje v České republice a ukázat jim cestu, jak je možné modernizovat stávající teplárny, zajistit stabilní dodávky tepla a energií a přitom snížit dopady provozu zdrojů na životní prostředí.


A malé zasnění na závěr. Představte si, že jste v naší soutěži vyhráli… Kde se vidíte za rok? Jakou máte vizi, se kterou by vám soutěž mohla výrazně pomoci?

Rok je v oboru energetiky poměrně krátká doba. Ale za pět let vidím C-Energy v Plané jako čistý zdroj, který dokázal zcela opustit spalování uhlí.

Související články

„Budoucnost planety se odvíjí od malých každodenních rozhodnutí každého z nás,“ říká Veronika Khek Kubařová, tvář soutěže E.ON Energy Globe
V Česku odstartoval patnáctý ročník světové soutěže E.ON Energy Globe oceňující projekty, které šetří energie nebo chrání životní prostředí. O tom, jak zachovat naši planetu pro budoucí generace, jsme se pobavili s patronkou soutěže herečkou Veronikou Khek Kubařovou.
Víc najdete zde
E.ON Energy Globe hledá letošní eko hvězdu!
Mezi Čechy opět hledáme tvůrce nejlepších nápadů napříč obory, které pomáhají šetřit přírodu a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Nejlepší projekt pak získá podporu ve výši 300 000 korun. E.ON Energy Globe má ale ještě jeden cíl – přitáhnout a inspirovat Čechy k hledání vlastních ekologických nápadů, jimiž mohou ve svém každodenním životě ulehčit přírodě.
Víc najdete zde