Zpět na projekty

Celorepubliková síť opravářů a servisů

VÍTĚZ KATEGORIE Předkladatel: Opravárna s.r.o.

Projekt Opravárna je momentálně největší opravárenskou sítí v České republice. Aktuálně sdružuje 1 630 opravářů a servisů. Ti dokážou zákazníkovi pomoci třeba s prasklým displejem na mobilu, rozbitým vysavačem, ale také s renovací nábytku. Svou činností Opravárna přispívá k naplnění cílů evropského programu Green Deal, který by měl zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodářství.

Většina zboží je v dnešní době vyrobena tak, aby se po uplynutí záruční lhůty rozbila. Zákazník je proto nucen ke koupi nového zboží místo jeho možné opravy. Opravováním výrobků se ovšem zamezuje vzniku dalšího odpadu, čímž dochází k redukci lokálního znečištění i emisí skleníkových plynů.

Opravárna funguje prostřednictvím přehledného webu na adrese www.opravarna.cz. Zájemci stačí na něm založit poptávku a uhradit drobnou částku, aby systém následně oslovil servisy a opraváře v okolí, kteří mohou opravu uskutečnit. Poptávka je platná po dobu jednoho měsíce, kdy může zákazník nabídky porovnávat, kontaktovat vybraného dodavatele služby a následně mu rovněž udělit hodnocení. Výrobek k opravě pak může být předán přímo vybranému opraváři. Dále lze využít i sběrného místa nebo (u některých typů zboží) svozu z domova.

Od začátku svého působení Opravárna přijala asi 5 400 zakázek, přičemž se podařilo opravit více než polovinu, tedy asi 3 000 výrobků a spotřebičů, které dostaly „druhou šanci“ a nemusely skončit na skládce. Lidé služeb Opravárny nejčastěji využívají pro správku mobilních telefonů a notebooků (40 %), drobného elektra (30 %) a bílého elektra (20 %). Zbytek zakázek se pak týká především opravy hraček a oblečení.


V čem je projekt výjimečný?

  • Největší síť sdružující opraváře a servisy v České republice.
  • Jednoduchý způsob propojení zákazníka s dodavatelem opravárenské služby.
  • Projekt šíří osvětu v oblasti nákupních návyků díky jasnému sdělení: lepší je věc opravit než ji vyhodit.
  • Svou činností Opravárna přispívá k udržitelnému rozvoji a k ochraně životního prostředí.
  • Náplň činnosti Opravárny je v souladu s Green Deal Evropské unie.