Zpět na projekty

Veřejná kulturní polyfunkční budova

FINALISTA Předkladatel: město Chlumec nad Cidlinou

Stavba na Klicperově náměstí v Chlumci nad Cidlinou je příkladem komunitního projektu, který využívá moderních technologií ve prospěch místních obyvatel. Budova je bezbariérová, nízkoenergetická a veřejně prospěšná nejen pro obyvatele města, ale pro celý region Chlumecko. V jejích prostorách se nacházejí učebny a sál místní základní umělecké školy, studovna, turistické informační centrum i regionální knihovna.

Veřejná kulturní polyfunkční budova byla v Chlumci nad Cidlinou postavena po demolici předchozího staticky narušeného objektu. Realizace stavby probíhala pouze v režii města bez jakýchkoli dotací. Výsledkem je energeticky efektivní budova, jejíž provozní náklady jsou díky využití tepelného čerpadla a rekuperace vzduchu nízké. Stavba navíc citlivě kopíruje siluetu bývalého historického objektu přesně podle požadavků státní památkové péče.

Projekt veřejné budovy si kladl hned několik cílů. Jedním z nich bylo zvýšení návštěvnosti regionální knihovny. Díky jejímu umístění přímo ve středu města se počet registrovaných čtenářů zdvojnásobil. Knihovna navíc plní funkci informačního centra a stala se oblíbeným a bezpečným místem pro žáky, kteří čekají na spoje do okolních obcí.

Přibylo také zajímavých přednášek pro veřejnost – v budově probíhá například pravidelná výuka Univerzity III. věku pro seniory. Útočiště zde našla část ze 470 studentů místní základní umělecké školy, kteří se doposud museli tísnit v historické budově Majorátu. Umělecké využití má i sál, který slouží jak pro zkoušky dětského dechového orchestru, tak pro výuku mažoretek a baletu.


V čem je projekt výjimečný?

  • Realizace vysoce energeticky efektivní veřejné stavby sloužící místním obyvatelům.
  • Budova citlivě zapadá do historického konceptu hlavního náměstí.
  • Pozitivní přínos pro celou spádovou oblast regionu čítající asi 15 000 obyvatel.
  • Nízké provozní náklady budovy díky chytrému využití moderních technologií.