Zpět na projekty

Čistění odpadních vod v Rybí

FINALISTA Předkladatel: Obec Rybí

Čistění odpadních vod v menších obcích bývá často vzhledem k nákladům na technologie docela oříšek. Severomoravská obec Rybí ale ukazuje, jak je možné se s tímto problémem vypořádat. Funguje zde systém 190 samostatných domovních čističek odpadních vod, které jsou napojené na centrální dispečink. Ten jejich provoz monitoruje a hlídá kvalitu vyčištěné vody. Obec hodlá celý systém dále rozšiřovat o kalové hospodářství.

Mnoho obcí řeší otázku, jak efektivně čistit odpadní vody. Příklad z Rybí ukazuje možnost decentralizovaného řešení pomocí domovních čističek odpadních vod, které jsou zapojeny do centrálního dohledového systému. Díky tomu má obec přehled, jak která domácí čistička funguje, a také plnou kontrolu nad kvalitou vyčištěné vody. Čistá voda odtéká do kanalizačních stok jednotné kanalizace, případně se vypouští do vodního toku nebo do vsaku. Propojené domovní čističky ročně vyčistí průměrně 31 000 m3 vody.

V obci Rybí pracuje celkem 173 malých domovních čističek a 17 větších domovních čistíren odpadních vod. Všechny jsou pomocí telemetrického systému propojeny s dispečinkem. Tam jejich chod hlídá obsluha a upravuje ho v souladu s provozním řádem. O svoz kalů se zatím stará externí firma, obec ale plánuje nákup mobilního kalolisu. Z něj získaný kal pak může být kompostován.

Do systému čištění odpadních vod je zapojeno 60 % domů v obci. Zbylé domácnosti mají čističky, které pracují samostatně, obec je však chce výhledově k dispečinku připojit také. Systém práce s odpadní vodou je dobrým příkladem decentralizovaného řešení, nad nímž však obec neztrácí kontrolu. Jedná se o zajímavou alternativu pro řadu obcí, které čištění odpadních vod řešit musejí, avšak na výstavbu centrální čistírny nemají dostatek financí.


V čem je projekt výjimečný:

  • Představuje decentralizované řešení čistění odpadních vod.
  • Domovní čističky jsou napojeny na dispečink, který hlídá kvalitu čištění.
  • Je zde možnost rozšíření o další domovní čističky a kalové hospodářství.
  • Vyčištěná voda může zůstávat v lokalitě – prevence sucha.

Největší přínos:

Systém propojených domovních čističek v Rybí ukazuje cestu pro další obce, jak snadno čistit odpadní vody bez nutnosti investic do drahých centralizovaných technologií.

E.ON Energy Globe – soutěž, která má cenu

Žít udržitelně stojí za to. Proto oceňujeme chytré nápady, projekty nebo třeba aplikace, které s tím pomáhají. Šetří energie i přírodu a zaslouží si pozornost.