Zpět na projekty

Biotop raků v Rokycanech

FINALISTA Předkladatel: Město Rokycany

Jak může vypadat povedená revitalizace vodního toku, ukazuje projekt z Rokycan. Staré betonové koryto místního Rakovského potoka nahradil park, který slouží pro rekreaci místních obyvatel a zároveň umožňuje rozliv vody při její zvýšené hladině. Úprava koryta navíc zlepšila životní podmínky pro místní mimořádně hojnou populaci vzácného raka kamenáče.

Revitalizaci Rakovského potoka město zahájilo v roce 2014. Přímé zahloubené betonové koryto bylo nahrazeno povodňovým parkem, který zajistí bezpečný rozliv vody při vyšších průtocích. Potok nyní doplňují rovněž meandry s tůněmi. Během této fáze vznikly také trávníky o rozloze více než 22 000 m2.

Druhá část revitalizace se poté více zaměřila na zlepšení biotopu kriticky ohroženého raka kamenáče. Ve spolupráci s odborníkem na raky – astakologem – zde vzniklo nové kamenné koryto s kamenným záhozem ve dně. Ten je co nejvíce nepravidelný a členitý s vyčnívajícími balvany. Velká vrstva kamenů v členitém dně poskytuje rakům množství úkrytů, kde mohou tato vzácná zvířata spojeně žít a prosperovat.

Projekt revitalizace ukazuje, že je možné do jednoho funkčního celku dobře propojit území povodňové ochrany, prostor pro rekreaci obyvatel a biotop chráněného živočicha. Při revitalizaci potoka se navíc podařilo využít velkou část původních betonových tvárnic z břehů koryta, čímž se výrazně snížilo množství stavebního odpadu, který by jinak putoval do recyklačního centra. Nový park si místní obyvatelé oblíbili, což dokazuje jeho vysoká návštěvnost.


V čem je projekt výjimečný?

  • Představuje příklad povedené revitalizace vodního toku uvnitř města.
  • Propojily se v něm rekreační a protipovodňové funkce území s biotopem chráněného živočicha.
  • Odpad ze starého koryta, tedy staré betonové tvárnice, byl využit pro podloží nového koryta potoka.

Největší přínos: 

Projekt je inspirativním příkladem úspěšné revitalizace vodního toku, díky níž vzniklo hodnotné přírodní a rekreační území uvnitř města.


E.ON Energy Globe – soutěž, která má cenu

Žít udržitelně stojí za to. Proto oceňujeme chytré nápady, projekty nebo třeba aplikace, které s tím pomáhají. Šetří energie i přírodu a zaslouží si pozornost.