Zpět na projekty

Cyrkl – digitální odpadové tržiště

FINALISTA Předkladatel: Cyrkl Zdrojová platforma, s.r.o.

Odpad je surovinou budoucnosti. To si uvědomil zakladatel digitálního odpadového tržiště Cyrkl, které hledá nové využití pro průmyslový odpad, vedlejší produkty, druhotné suroviny nebo použité materiály. Cyrkl pomáhá zavádět principy cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství firem napříč všemi odvětvími. Pro své fungování využívá moderní technologie, jako je strojové učení.

Na jedné straně stojí výrobní firma, která se potřebuje ekologicky zbavit svého odpadu, na straně druhé pak společnosti ochotné z odpadu vyrábět další hodnotné věci. Oba tyto subjekty může přímo propojit Cyrkl. Cyrkl je digitální odpadové tržiště, které působí po celém světě a propojuje desetitisíce firem. Co je pro jednoho odpad, může být totiž pro druhé cenná surovina.

Největší výhodou digitálního tržiště je přímé propojení nabídky a poptávky. Systém pro jejich spárování využívá strojové učení a algoritmy, které zohledňují například geografickou vzdálenost, obchodní historii firem, druh odpadu a spoustu dalších parametrů. V ideálním případě firma pomocí tržiště prodá svůj odpad zpracovateli z blízkého okolí, který ho znovu použije ve své výrobě. Z odpadu se tak stane zdroj.

Digitální tržiště pomáhá podporovat cirkulární ekonomiku po celém světě. Systém využívá přes 19 000 zaregistrovaných firem a jeho provozovatelé mají spočítáno, že se jim do dnešního dne díky recyklaci surovin podařilo ušetřit přes půl milionu tun CO2. Cyrkl funguje také jako poradenská platforma – snaží se pomáhat výrobcům nacházet příležitosti k materiálové recyklaci, a tedy i k velkým finančním úsporám. Takto pomohl například výrobci oblíbených nápojů Kofola.

Vizí společnosti Cyrkl je zdvojnásobit smysluplnou cirkulaci odpadu po celém světě a v dobrém slova smyslu narušit stávající odpadové hospodářství. Chybějící spolehlivé, transparentní a flexibilní propojení producentů odpadů s firmami, které je dokážou znovu zpracovat, je totiž jednou z největších překážek v nakládání s průmyslovým odpadem.


V čem je projekt výjimečný?

  • Podporuje ekologické zpracování odpadu a cirkulární ekonomiku.
  • Přináší spolehlivé a transparentní odpadové tržiště.
  • Systém působí globálně – propojuje desetitisíce firem po celém světě.


Největší přínos:

Digitální tržiště s průmyslovým odpadem. Na základě sofistikovaných algoritmů a strojového učení propojuje vhodné producenty odpadu se zpracovateli. Jde o globální start-up s ambicemi celosvětově zlepšit odpadové hospodářství.

E.ON Energy Globe – soutěž, která má cenu

Žít udržitelně stojí za to. Proto oceňujeme chytré nápady, projekty nebo třeba aplikace, které s tím pomáhají. Šetří energie i přírodu a zaslouží si pozornost.