Zpět na projekty

Edukační projekt Voda na 100 způsobů

FINALISTA Předkladatel: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace

Celý svět se čím dál častěji potýká s výkyvy počasí. V Evropě a také u nás v České republice je aktuálně velkým tématem nedostatek vody. Projekt Voda na 100 způsobů, který doslova vytvořily děti pro děti, se zabývá osvětou a hospodárným využitím vody. Necílí přitom pouze na tuzemsko, ale již dnes má významný mezinárodní přesah. Díky tomu se jeho účastníci učí šetřit vodou v celé Evropě.

Na začátku byla škola. Přesněji žáci Masarykovy základní školy a mateřské školy Melč, kteří cítili potřebu upozornit na hrozící problém nedostatku vody. Škola proto využila program Erasmus+ k oslovení podobně smýšlejících vzdělávacích institucí v Evropské unii. Výsledkem je edukační projekt s anglickým názvem W. A. T. E. R. – in other ways (česky Voda na 100 způsobů), který již druhým rokem probíhá ve spolupráci s vzdělávacími institucemi v Portugalsku, Chorvatsku, Španělsku, Itálii nebo Litvě.

Program Voda na 100 způsobů v sobě skrývá řadu aktivit, které vycházejí přímo z jeho anglického názvu:

  • W = the war of survival (válka o přežití);
  • A = alternative resources (alternativní zdroje);
  • T = transport and travelling (doprava a cestování);
  • E = ecology (ekologie);
  • R = recreation and remedy (rekreace a léčba).

Žáci zapojených škol zkoumají jednotlivé body ve své domovské zemi. Na společných setkáních, která se konají střídavě ve všech zapojených zemích, pak dochází k předání zkušeností. Kromě toho, že se účastníci vzájemně obohatí o své poznatky, mohou i porovnat odlišný přístup jednotlivých národů k daným problémům a úkolům.

V tuto chvíli jsou splněny všechny projektové aktivity. Jako nejzásadnější se ukázaly aktivity pod písmenem W, A a E. Žáci nejdříve zjišťovali vodní zdroje ve svém okolí a zakreslovali je do mapy. Následně pak provedli průzkum mezi obyvateli dané oblasti ohledně druhotného využívání vody, především té dešťové.

Na domovských školách byla také vytvořena kampaň na téma proč a jak šetřit vodou. Jejím cílem bylo pomoci hospodárně a šetrně využívat vodní zdroje. K tomu měla pomoci například instalace perlátorů v umývárnách nebo úsporných splachovadel na toaletách. Sbírána je také dešťová voda, která je využívána pro zalévání školní zahrady.


V čem je projekt výjimečný?

  • Posílení povědomí o důležitosti zodpovědného přístupu k nakládání s vodou.
  • Edukace žáků, rodičů i zaměstnanců zapojených škol.
  • Vytvoření fungujících návodů k tomu, jak jednoduše, hospodárně a ekologicky nakládat s vodou.
  • Projekt má nejen regionální, ale i mezinárodní přesah.