Zpět na projekty

Ekologický zdroj energie v Plané nad Lužnicí

FINALISTA Předkladatel: C-Energy Planá s.r.o.

Moderní energetický zdroj nahradil ve městě Planá nad Lužnicí původní teplárnu. Na tuzemské poměry unikátní technologie umožňuje s vysokou účinností vyrábět elektřinu a teplo, navíc je doplněn o solární elektrárnu a baterii o výkonu 4 MW. Výsledné ekologické řešení výrazně zlepšilo kvalitu ovzduší v okolí. Škodlivé emise se podařilo snížit až o 90 %. Zdroj navíc nahrazuje v poskytování služeb výkonové rovnováhy tradiční uhelné elektrárny, které jsou významnými producenty emisí do ovzduší.

Společnost C-Energy od roku 2014 postupně modernizuje původně čistě uhelný energetický zdroj v Plané nad Lužnicí a také všechny rozvody tepla v rámci rozsáhlé sítě centrálního zásobování teplem v dané oblasti. Díky využití zemního plynu v kombinované výrobě elektřiny a tepla se podařilo výrazně snížit emise oxidů síry, oxidů dusíku a polétavého prachu o 80–90 %.

Technologie obsahuje celkem šest kogeneračních jednotek výrobce Rolls-Royce. Dvě jednotky s výkonem 11,5 MWe byly instalovány letos a jedná se o vůbec první instalaci nejmodernějšího a největšího plynového motoru této značky. Instalované plynové kogenerační jednotky jsou svým výkonem i počtem zdaleka největším energetickým zdrojem tohoto typu v České republice.

Kogenerační jednotky doplňuje bateriové úložiště elektřiny o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh a fotovoltaická elektrárna. Díky tomu slouží energetický zdroj v Plané také jako zařízení pro poskytování služeb výkonové rovnováhy – tedy udržování souladu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v Česku. Z hlediska širokého spektra poskytovaných služeb je projekt energetického zdroje v Plané nad Lužnicí unikátní nejen v českém, ale i v evropském měřítku.


V čem je projekt výjimečný?

  • Moderní technologie kombinované výroby elektřiny a tepla.
  • Součástí technologie je v době svého vzniku největší baterie pro ukládání elektřiny v ČR.
  • Projekt poskytuje služby výkonové rovnováhy.
  • Unikátní instalace nejmodernějších kogeneračních jednotek Rolls-Royce.