Zpět na projekty

Ekocentrum ARCHA COUNTRY LIFE

VÍTĚZ KATEGORIE Předkladatel: Country Life s.r.o.

Ekocentrum ARCHA COUNTRY LIFE lze po právu označit za vzor pro všechny tuzemské firmy, které se hlásí k myšlence ochrany životního prostředí. Firma Country Life za posledních 14 let přebudovala nevzhledný areál zkrachovalého JZD do podoby multifunkčního areálu, v němž produkuje a prodává biopotraviny a poskytuje také další služby veřejnosti.

Pan Otakar Jiránek se jako ředitel společnosti Country Life hlásí k myšlence ekologicky šetrného života již od 90. let, kdy jako první začal na českém trhu prosazovat biopotraviny. Pro sídlo své společnosti si v Nenačovicích u Berouna vybral areál bývalého JZD, při jehož přestavbě kladl velký důraz na maximální využití přírodních materiálů a snížení energetické náročnosti jednotlivých budov. Proměna bývalého kravína a seníku do multifunkčního areálu je součástí koncepce, jejímž prostřednictvím chce běžným lidem poskytovat pomoc ve změně životního stylu. U této obce Country Life již 23 let provozuje jednu z prvních certifikovaných ekofarem.

Přestavba areálu bývalého JZD začala v roce 2002 a jednotlivé objekty jsou dnes doslova k nerozeznání od těch původních. Z opuštěného seníku vznikl velkoobchodní sklad s biopotravinami či biokosmetikou, původní prostor kravína dnes slouží jako sídlo společnosti, balírna či biopekárna. Je zde školicí středisko, v multifunkční přístavbě - nazývané Archa - je prostor pro semináře, který  slouží i k duchovním účelům. Country Life usiluje o rozvoj zdraví nejenom tělesného ale též duševního, duchovního i sociálního.

Při přestavbě areálu byly v maximální možné míře využity přírodní materiály. Bývalá budova kravína je dnes nízkoenergetickou stavbou a její nová část – zmíněná Archa – má parametry pasivního domu. Objekt je vytápěn biomasou a na jeho střechu byly umístěny sluneční kolektory pro ohřev vody. Zachycována je také dešťová voda do podzemních rezervoárů, odkud je později využívána ke splachování. Součástí celého řešení je také systém pro rekuperaci tepla. Nově budovanou součástí areálu je další sklad s prodejnou a administrativní částí, který bude pravděpodobně první pasivní sklad v ČR. Částečnou energetickou soběstačnost zajistí fotovoltaická střecha skladu.