Zpět na projekty

TEREZA, vzdělávací centrum

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

Již od 90. let vytváří TEREZA unikátní ekologické projekty pro školy z České republiky, jejichž cílem je aktivně pomáhat s ekologickou výchovou dětí a mládeže. Vychází přitom z jednoduché myšlenky – abychom mohli životnímu prostředí pomoci, musíme mu nejdříve porozumět.

Základy TEREZY byly položeny již v roce 1979, kdy se parta vysokoškoláků začala podílet na ochraně Prokopského údolí v Praze. Od 90. let začala TEREZA nabízet své projekty všem školám v České republice: k dnešnímu dni je do nich zapojeno přes 730 základních i středních škol a více než 94 000 dětí.

Svou vizi se TEREZA snaží naplňovat prostřednictvím tří mezinárodně uznávaných vzdělávacích programů, které v ČR koordinuje. Na těchto programech pod názvy Ekoškola, GLOBE a Les ve škole se aktivně podílí přes 4 000 učitelů, jsou akreditovány Ministerstvem školství a podporovány Ministerstvem životního prostředí.

Aktivity, které TEREZA koordinuje, mají také praktický význam. Například v rámci programu GLOBE prováděli studenti Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích měření kvality vody v Dobrovodském potoce. Při pátrání po příčině zhoršení kvality vody studenti objevili, že v blízkosti koryta proběhla přestavba vodovodního řádu a došlo k porušení kanalizace. Díky jejich zjištění byly poškozené části kanalizace opraveny a kvalita vody se opět zlepšuje.