Zpět na projekty

EKOčištění a mytí cisteren, tanků a jiných hromadných obalů u společnosti Pražské služby, a.s.

FINALISTA

Pražské služby myjí cisterny rychleji a ekologicky

V oblastech, které netrpí akutním nedostatkem vody, bohužel často dochází k jejímu plýtvání. Často si neuvědomujeme, kolik vody spotřebujeme pouze při každodenním umývání – sebe i věcí, které používáme. Úsporné mytí proto zavedla i společnost Pražské služby, a.s. a efekt tohoto opatření se jí více než vyplatil.

Kromě jiných služeb nabízí totiž tradičně také mytí autocisteren. Při důkladném čištění objemných a těžko přístupných prostor je přirozeně spotřeba vody i chemických prostředků velmi vysoká. Společnost proto zmodernizovala technologii tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí a zároveň docílila co nejvyšší kvality mytí. Ve spolupráci s firmou Kärcher pak vybudovala novou čisticí linku  se speciálním systémem výplachu cisteren třemi vysokotlakými hlavami, kontinuální elektronickou kontrolou procesu mytí a minimální spotřebou vody a mycích prostředků. Tato technologie je navíc dvakrát rychlejší než dříve a šetří tak výrazně čas zaměstnanců i klientů.

V rámci projektu hospodárného zacházení s vodou navíc Pražské služby, a.s. začaly čistit veškerou odpadní vodu, která z podniku odchází do městské kanalizace. Díky nové čistírně tato voda bez problémů splňuje hygienické normy a zatěžuje tak životní prostředí jen minimálně.