Zpět na projekty

Energetické úspory v technologii zpracování zdravotnického materiálu

FINALISTA

Nový chladicí systém šetří tisíce kubíků vody ročně

Společnost Fuhrmann Verbandstoffe vyrábí v Harbartově obvazový zdravotnický materiál, který musí být stoprocentně sterilní. Horké sterilizační komory jsou pak velmi náročné na spotřebu pitné vody, pomocí které jsou chlazeny a která zpravidla proudí přímo do kanalizace. Společnost se proto rozhodla změnit stávající systém chlazení a vodu dále využívat.

Dříve průtokový chladicí systém změnili na uzavřený okruh a vybavili jej tepelným čerpadlem.  Studená voda proudí do sterilizační komory a zatímco se komora ochlazuje, voda se ohřívá „odpadním“ teplem. Místo putování do kanalizace je voda schraňována uvnitř uzavřeného systému  a tepelné čerpadlo si z ní teplo odebere. Voda tak vychladne a tím pádem je znovu použitelná pro další chlazení. Získané teplo se pak využívá pro vytápění, systém nuceného větrání a k přípravě pitné vody v podniku.

Tato změna je pro podnikové hospodaření s vodou téměř revoluční – společnost nyní totiž ušetří 
90 % pitné vody, tedy přes tři tisíce kubíků každý rok. Recyklací odpadního tepla navíc přináší ročně úsporu energie téměř 43 tisíc kWh. Kromě přínosu životnímu prostředí společnost také každým rokem ušetří téměř čtvrt milionu korun.