Zpět na projekty

Ekologická parní mikrokogenerační jednotka

FINALISTA

Multifunkční parní motor

Základem projektu parní mikrokogenerační jednotky je inovace parního kotle, respektive parního motoru. Ten převádí tepelnou energii na mechanickou, která je následně generátorem transformována na energii elektrickou. Provoz parního motoru je bezpečný, ekologický, tichý, téměř bezúdržbový a zejména levný. Pro jeho fungování stačí pouze voda (dešťová, potoční, voda ze studny či vodovodu) a lokální zdroj tepla.

V rámci projektu se podařilo odstranit dvě zásadní slabiny klasických parních strojů – mazání olejem bylo nahrazeno mazáním párou a byly do něj instalovány rotační ventily, což umožnilo zvýšit otáčky a tím i výkon. Tato pohonná jednotka je registrována na Úřadě průmyslového vlastnictví.

Použití parního motoru má mimo pohonu generátoru i další možnosti. Lze jím pohánět vodní čerpadla, nebo třeba zemědělskou techniku.  Systém domácí mikrokogenerace slouží především k ohřevu teplé užitkové vody a vzduchu. Jako vedlejší produkt vzniká elektřina, která slouží spíše pro vlastní spotřebu. Lze ji samozřejmě skladovat v akumulátorech. Při přeměně i znečištěné vody na páru se vypařuje pouze H2O. Když v tepelném výměníku pára zkondenzuje, vytéká čistá destilovaná voda. V krizových situacích se parní kogenerační jednotka dá využít nejen na ohřev teplé vody, vzduchu a výrobu elektřiny, ale i na výrobu destilované vody.

Jelikož je přístroj multifunkční, má velkou výhodu v zacílení na široký segment odběratelů. Velikost trhu je obrovská a má ohromný potenciál růstu. Lze do ní započítat veškeré oblasti s problematickým přístupem k elektrorozvodné síti nebo dodávkami fosilních paliv a zemního plynu na všech kontinentech, potažmo všechny domácnosti již přitápějící dřevem.