Zpět na projekty

Nemocnice Nové Město na Moravě - energetické úspory se zárukou

FINALISTA

Nemocnice prošla řadou změn v energetickém hospodaření

Na začátku projektu byl energetický audit, který jednoznačně poukazoval na nutnost úsporných opatření. Byly proto provedeny zásadní změny v oblasti vytápění, vzduchotechniky, přípravy teplé užitkové vody nebo spotřeby elektrické energie. Následně byl navržen jednotný energetický systém měření a regulace, díky němuž lze v současné době provoz důležitých technologií dálkově monitorovat a ovládat.

Mezi dlouhou řadu inovací v hospodaření s energiemi jmenujme například nízkoemisní teplovodní a parní kotle, kompletně rekonstruovaný tlakově oddělený systém rozvodů tepla, instalované rekuperátory na vzduchotechnických zařízeních, solární termické kolektory pro ohřev vody v bazénu, nebo oddělené systémy pitné a užitkové vody pro využití odpadních bazénových vod ke splachování na sociálních zařízeních.

Financování projektu bylo navíc provedeno netradičním způsobem – metodou Energy Performance Contracting, známou též pod názvem „financování z dosažených úspor“. Při tomto způsobu se investice splácí až z úspor vzniklých prostřednictvím restrukturalizace energetického hospodaření. Dosavadní skutečně dosažené úspory činí celých čtyřicet procent. Trvalá udržitelnost je zakotvena ve výběru předmětu projektu. Zdravotnictví je jedním ze základních oborů, jehož služby a potřeba jsou v dlouhodobém horizontu neměnné.

Nemocnice je také význačným zaměstnavatelem ve své spádové oblasti. Díky realizaci energeticky úsporného projektu se podařilo výrazným způsobem zvýšit efektivitu celého provozu areálu a posílit tak postavení této novoměstské organizace v rámci zdravotnictví ČR. To se projevilo i v celkové zaměstnanosti v daném regionu.