Zpět na projekty

Fond úspor energie města Litomeřice

FINALISTA

Jako první v České republice dokázalo město Litoměřice motivovat své organizace, zaměstnance i občany k společnému cíli šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje. Kroky a opatření k úspoře energie navíc financuje z již dosažených úspor.

Ve většině českých měst jsou úspory energie řešeny individuálně na úrovni jednotlivých organizací a provozů města. Nikoliv však v Litoměřicích, kde se prostřednictvím Fondu úspor energie daří realizovat kroky k úspoře energie koordinovaně nejen v rámci odborů, ale také ale také s přímým zapojením příspěvkových organizací. Díky tomu došlo jak ke zlepšení kvality realizovaných projektů, tak i ke zvýšení informovanosti příspěvkových organizací a potažmo občanů.

Pro svůj Fond úspor energie navíc zvolilo město Litoměřice unikátní způsob financování. Fond je maximálně nezávislý na rozpočtu města a peníze na nové projekty získává zejména z již realizovaných úspor energie. Ke snižování spotřeby jsou přímo motivováni též provozovatelé budov v majetku města, kteří si mohou 30 % ze získaných úspor ponechat k vlastnímu využití.

Do dnešního dne se prostřednictvím fondu podařilo v Litoměřicích optimalizovat nákup energie (využití komoditní burzy), zprovoznit fotovoltaické elektrárny na objektech města nebo renovovat staré budovy tak, aby dosahovaly nízkoenergetického či pasivního standardu. V roce 2014 se spotřeba energií města snížila o 752 MWh, což odpovídá zhruba 4,2 % jeho roční spotřeby. Ročně díky tomu Litoměřice na platbě za energie ušetří asi 2,9 milionů korun.


V čem je projekt unikátní:

  • vzorový příklad koordinovaného postupu města, jeho organizací i obyvatel
  • kroky směrem k úspoře energií jsou financovány z již dosažených úspor
  • motivuje uživatele budov majetku města k dosažení úspor energie