Zpět na projekty

Přístupy k životnímu prostředí v Haňovicích

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

V malé obci Haňovice na Hané se díky spolupráci s místním zemědělským družstvem a městem Litovel podařilo snížit množství spotřebované energie, zabránit znečištění spodních vod, využívat obnovitelné zdroje energie a vytvářet desítky nových pracovních míst.

Na počátku aktivity, která v posledních letech zlepšila životní prostředí a snížila náklady obce a podniků v obci, stála v roce 2012 bioplynová stanice. Tu v obci postavilo místní zemědělské družstvo. Energie vyrobená v bioplynové stanici se využívá nejen pro areál družstva nebo plánovanou halu na výrobu drátů do 3D tiskáren, ale také v objektech obce. Teplovod z bioplynové stanice vytápí prostory kulturního domu, obecního úřadu, knihovny, kadeřnictví a další společenské místnosti. 

Vedle bioplynové stanice byly v Haňovicích realizovány další opatření s cílem lépe chránit přírodu a životní prostředí. Obec postupně vyměňuje na veřejném osvětlení a v kulturním domě stará svítidla za úsporná LED svítidla. V letech 2013–2015 došlo díky městu Litovel k odstranění ložiska škodlivých látek na bývalé neregulované skládce. Díky řadě opatření nedošlo ke kontaminaci prameniště spodních vod, které slouží k zásobování téměř poloviny okresu Olomouc.

Vůbec největší projekt v obci, který je ojedinělý také na poměry celé České republiky, je aktuálně před dokončením. Místní zemědělské družstvo v obci staví na 5 ha skleníky o výšce 7,5 metru, které budou sloužit k pěstování zeleniny – především rajčat. Výroba by měla pokrýt zhruba 2–3 % spotřeby tuzemského trhu. K provozu skleníků bude využita elektrická energii a teplo z bioplynové stanice. Pro zalévání bude využívána primárně dešťová voda ze střech skleníků a budov družstva. Skleníky budou pro obec znamenat vznik 30 až 35 nových pracovních míst.


V čem je projekt unikátní:

  • díky výjimečné spolupráci s místními podniky a městem Litovel byly na malém území obce realizovány velké projekty, které šetří energie a chrání životní prostředí
  • je to souhrn aktivit, díky kterým se v maximální možné míře využívají obnovitelné zdroje energie
  • realizace projektu umožní vznik nových pracovních míst