Zpět na projekty

Inteligentní systém EKOREG

FINALISTA

Přestože jsou bytové domy v České republice postupně zateplovány, stále z nich z důvodu nedostatečné regulace vytápění uniká velké množství tepla. Patentovaný systém EKOREG – BXC tento problém řeší a snižuje náklady na teplo.

Každý z nás je v domácnosti zvyklý využívat termostatické ventily k úpravě vytápění a tím i vnitřní teploty. Z pohledu regulace vytápění však toto řešení nemusí být dostačující – nezohledňuje například teplo proudící ze stupaček nebo časté otevírání oken.

Inteligentní systém EKOREG – BXC se instaluje přímo na vstupu do topné soustavy, kde využívá zpětné vazby z vytápěného objektu. Na rozdíl od stávajících řešení nepracuje pouze s externí teplotou, ale bere v potaz také vnitřní a vnější tepelné zisky. Díky tomu EKOREG – BXC monitoruje skutečnou aktuální spotřebu tepla v objektu a po zohlednění venkovní teploty koriguje teplotu přívodní vody, která objekt vytápí. To vede v konečném důsledku ke snížení spotřeby energií.