Zpět na projekty

Větrné čerpadlo Pavla Floriše

VÍTĚZ KATEGORIE

Technologie úpravy vody včetně použití větrných čerpadel Pavla Floriše je pravou ukázkou českého kutilství. Nejen České republice, ale i v zahraničí nabízí zařízení, s jehož pomocí lze vyčistit a následně čerpat vodu ze studen a vrtů. K jeho pohánění přitom využívá místo elektřiny vítr.

Zařízení Pavla Floriše slouží nejen k jednoduchému odčerpání, ale také k vyčištění vody z vrtu či studny. Jak říká sám autor technologie, řada studen je otevřená a obsahuje velké množství mechanických nečistot. Speciálně upravené elektrické čerpadlo dokáže tyto nečistoty rozdrtit a společně se znečistěnou vodou odčerpat. Následně provádí její desinfekci, čímž se odstraní 99,9 % bakterií a virů, které mohou způsobovat problémy zažívacího traktu či parazitické infekce. Po nainstalování větrného čerpadla „Floriš“ se záhlaví studny utěsní, aby voda již nebyla z vnějšku znečišťována.

Větrné čerpadlo je bezúdržbové a bez nároků na obsluhu. Hloubka čerpání vodního zdroje je v základním provedení 50 metrů, po úpravách však může jít až o více než dvojnásobek. Unikátní řešení náběhu větru na rotující lopatky využívá rychlost větru již od 2 m/s a koriguje otáčky pro zamezení přetáčení čerpadla do vysokých obrátek při větrech od 8 m/s.

Technologie má díky unikátnímu postupu velmi široké uplatnění. V České republice jsou zákazníky pana Floriše například zemědělci, kteří větrné čerpadlo využívají pro čerpání vody do napajedel pro chov zvířat. Čerpadlo lze dále využít v zásobování závlahových systémů, pro čerpání vody za účelem snížení hladiny podzemních vod, recirkulace za účelem okysličení vody při chovu ryb a podobně.

Pan Floriš svá čerpadla instaluje kromě České republiky také v zahraničí. Zejména v rozvojových zemích nachází jeho technologie velké opodstatnění, když zajišťuje kvalitní pitnou vodu pro zdejší obyvatele. K dnešnímu dni jsou v provozu větrná čerpadla v Mongolsku a v Ghaně. Většímu rozšíření přístroje pomáhá také nízká cena celého zařízení – větrné čerpadlo „Floriš“ přijde na zhruba 25 000 Kč.

Veškerá větrná čerpadla, která pan Floriš svým zákazníkům v České republice nebo v rozvojových zemích dodává, rovněž sám osobně vyrábí.