Zpět na projekty

Komplexní projekt úspor spojený se soutěží o energeticky nejúspornější ZŠ v Praze 13

FINALISTA

V PRAZE 13 JSOU EKOLOGICKY A ENERGETICKY ODPOVĚDNÉ ŠKOLY

Spojit dohromady ekologické spotřebitelské chování, vzdělávání jako takové a užití moderních technologií se podařilo společnosti ENESA a.s. Všechno toto zahrnoval projekt úspor energie a vody nazvaný „Odpovědné školy Prahy 13“, realizovaný v jedenatřiceti základních a mateřských školách této městské části.

Cílem projektu bylo snížení nákladů na vytápění, přípravu teplé užitkové vody, elektrickou energii a pitnou vodu metodou Energy Performance Contracting, známou též pod názvem „financování z dosažených úspor“. Při tomto způsobu se investice splácí až z úspor vzniklých prostřednictvím restrukturalizace energetického hospodaření. Paralelně byly realizovány stavební úpravy ve formě zateplování obvodových plášťů a výměny oken, které získaly podporu z Operačního programu Životní prostředí. Ve všech objektech byly postupně budovány nové plynové kotelny na bázi kondenzačních kotlů. Všude byl instalován individuální systém regulace vytápění v jednotlivých místnostech. Tam, kde to bylo ekonomicky vhodné, bylo umístěno úsporné osvětlení a spořiče vody. Po celou dobu trvání desetileté smlouvy, během které je investice splácena z garantovaných úspor, bude společnost ENESA a.s. v uvedených objektech provozovat systém energetického managementu a dohlížet na hospodaření s teplem pomocí vzdáleného dispečinku.

S tímto se dále pojila soutěž o energeticky nejúspornější základní školu v Praze 13. Díky ní se s výše zmíněným detailně seznámili učitelé i žáci dotyčných škol. S pomocí učitelů se pak žáci aktivně zapojovali do procesů energetického řízení své školy. To vše s vědomím, že tato činnost významně pomáhá k ochraně životního prostředí. Do soutěže bylo možné se zapojit buď kolektivně, nebo individuálně. V jednotlivých kategoriích šlo o návrhy, jak účinně, ale energeticky úsporně větrat, jak neplýtvat při svícení, jak zjišťovat a správně ohlašovat poruchy a další. Nejmenší se mohli do soutěže zapojit formou kreslených obrázků týkajících se úspory vody a energie.

Součástí plánu byla i rozsáhlá propagace plánovaných opatření a motivování všech žáků a učitelů prostřednictvím využití školské TV, rozhlasu, nástěnek, nebo přednášek a besed koordinátorů ve třídách. Zástupci jedné školy se dokonce zúčastnili živého vysílání pořadu DOMINO na ČRo, který byl celý věnován právě této soutěži. Po celou dobu soutěže byla energetickým hlídkám k dispozici elektronická nebo telefonická odborná poradna společnosti ENESA a.s. a speciální webová stránka s podrobnými informacemi o soutěži a energetických tipech, doporučeních a kontrolním vyhodnocováním soutěžících základních škol. K propagaci projektu úspor ve školách byly k dispozici natočené spoty "Odpovědné školy Prahy 13", stejnojmenná informační putovní výstava, tištěný a elektronický "Průvodce energetického manažera" s odbornými doporučeními a tipy.

Tento projekt je netypický svým rozsahem, ale není prvním svého druhu. Podobné investiční projekty nyní realizují i některé kraje, které do něj zařazují i jiné typy objektů, například nemocnice nebo ústavy sociální péče. Novým prvkem je hlavně zapojení žáků a učitelů škol do dění kolem energetické efektivnosti formou soutěže mezi školami i mezi jednotlivci. Soutěž v sobě spojovala prvky volitelné výuky i mimoškolní aktivity. Snad proto, že nebyla organizována přímo školou, se setkala s dobrým ohlasem. Tento projekt lze v mnoha obměnách a modifikacích aplikovat v kterémkoliv městě, městské části nebo kraji. Žádoucí je ale možnost osobního kontaktu mezi organizátory a účastníky.