Zpět na projekty

Mini GLOBE Games

FINALISTA

Studenti gymnázia sami organizují ekologickou soutěž

Gymnázium Kadaň pracuje od roku 1998 v celosvětovém ekologickém projektu GLOBE, v jehož rámci každoročně probíhá setkání účastníků GLOBE Games. Součástí setkání je terénní hra, zaměřená na praktické úkoly vyplývající z měření v GLOBE projektu – na meteorologii, hydrologii, biometrii, pedologii. Gymnázium Kadaň jako jedna z prvních GLOBE škol začala organizovat ve svém regionu malou obdobu této soutěže – MINI GLOBE Games. Na její podobě, přípravách i organizaci se podílejí sami studenti.

V úplném počátku vytvořili logo soutěže, sestavili dopis pro ředitele škol, přihlášku, pamětní list a diplomy. Zpracovali tabulky pro přihlášená družstva, výsledky a rozpis stanovišť. Pro soutěžící připravili mapku se stanovišti, informace a identifikační kartičky. Vybrali si hosty a poslali jim pozvánky. Prezentovali přípravu, průběh a výsledky soutěže v novinách a na webu školy. Vymysleli program soutěže a pro každý úkol sami vytvořili pomůcky a záznamový materiál. Stanovili datum soutěže (vybírali nejvhodnější podle dat naměřených v GLOBE programu) a místo. Promysleli program soutěžního dne (registraci, slavnostní zahájení, harmonogram soutěže, občerstvení, program po skončení soutěže, vyhlášení výsledků).

V současné době tak díky propracovanosti projektu stačí obměňovat otázky a pracovat na aktuálních pozvánkách, informacích do médií a podobně. Projekt je pro samotné žáky velkým přínosem. Učí se organizovat akci velkého rozsahu, a to ve všech jejích aspektech. Vzbuzuje u nich zájem o přírodu a ekologii. V neposlední řadě využívají svých zkušeností na dosavadních ekologických projektech v rámci školy.