Zpět na projekty

Litoměřice, město s energií

FINALISTA Předkladatel: Město Litoměřice

Litoměřice dlouhodobě snižují energetickou náročnost městských budov, zavádí ekologické a energetická zlepšení a snaží se inspirovat své obyvatele k trvale udržitelnému rozvoji města. Například finančním příspěvkem na pořízení solárního systému pro přípravu teplé vody nebo i tím, že nádoby na tříděný odpad jsou i na chodbách městského úřadu. Nyní Litoměřice připravují výstavbu první energeticky aktivní veřejné budovy v České republice (PAVE), bytů pro mladé začínající rodiny.
 

Rozsah inovačních aktivit, kterými se Litoměřice mění v energeticky nezávislé a nízkoemisní město, je skutečně široký. Po sérii úspěšných renovací na 7 školských budovách na úrovni současných norem, si Litoměřice zvedly laťku a renovovaly tři mateřské školy v energetickém standardu blízkém pasivním domům. O rok později šly Litoměřice opět „do neznáma“ a využily metodu EPC (Energy Performance Contracting / Energetická služba se zárukou) k renovaci dalších 13 městských objektů. Náklady na úsporná opatření budou hrazena až z budoucích energetických úspor, a jen v případě, že jich bude dosaženo.

Renovacemi městských budov však místní aktivity nekončí. Například technické služby města opravují místní komunikace mimo jiné pomocí stroje, který umí vyfrézovaný starý asfalt na místě přeměnit na základní materiál pro novou asfaltovou směs.

Město podporuje na svém území vznik nových obnovitelných zdrojů energie, důkazem toho je hydroelektrárna, přes 3000 m2 podpořených solárních kolektorů nebo solární elektrárny umístěné i na střechách městských budov. Ty chce postupně dovybavit systémem pro akumulaci vyrobené energie a dobíjení elektromobilů či elektrokol. Městský úřad a městská policie v Litoměřicích používají dohromady 8 elektromobilů a 11 elektrokol. Městská hromadná doprava pak jako palivo využívá CNG.

Unikátní a smělé jsou i další plány města. Jedním z nich je například hlubinný geotermální vrt, jehož tepelnou energii plánuje město využívat v systému centrálního zásobování teplem. Místní brownfieldy chce město zastavět energeticky šetrnou výstavbou a v plánu je i první energeticky aktivní veřejná budova u nás.


V čem je projekt výjimečný:

  • Jde o výjimečný příklad města, které se koncepčně snaží snižovat energetickou náročnost.
  • Město se snaží inspirovat obyvatele svým vlastním příkladem.
  • Nebojí se málo využívaných, ale ověřených postupů jako je EPC či renovace do pasivního standardu.
  • Vidíme zde snahu o energetické úspory a snižování zátěže životního prostředí.
  • V plánu je využití geotermální energie a výstavba energeticky aktivní budovy.