Zpět na projekty

MěřicíDům.cz

FINALISTA

MěřicíDům.cz zajišťuje neustálou kontrolu nad spotřebou energie

MěřicíDům.cz je projekt, který slouží k detailnímu online sledování spotřeby energií (elektřina, plyn, voda) a dalších veličin (teploty, dveřní kontakty apod.) a jejich publikování přes internet. Díky tomu mají k datům okamžitý přístup všichni pověření uživatelé. Podrobným sledováním spotřeby a aktivity jednotlivých spotřebičů lze optimalizovat jejich provoz a snížit spotřebu.

Uskutečnění tohoto projektu mělo hned několik důvodů, například podrobným sledováním snížit spotřebu energie v rodinném domě. Jen u plynu k vytápění se tak podařilo snížit spotřebu o celých patnáct procent bez poklesu tepelného komfortu. Dalším neméně důležitým impulzem byla výchova dětí k úsporám energie. Díky měření jim lze názorně ukázat zvýšenou spotřebu při zapnutí spotřebiče. Vše lze kromě fyzikálních jednotek vyjádřit i v konkrétní finanční částce.

Celý systém se skládá ze tří částí – ze snímače fyzikálních veličin a dat s jejich bezdrátovým přenosem do ústředny, z ústředny sbírající data ze všech senzorů a posílající je do databázového serveru a dále z webového serveru, který data uchovává, analyzuje a na žádost publikuje ve formě webových stránek s tabulkami a grafy. Tyto tři části fungují společně, ale do značné míry samostatně. Pokud někdo například nechce přístup na web, může data ukládat lokálně.

Kompletní dokumentace k projektu je zveřejněna na www.mericidum.cz, včetně instalační příručky, seznamu materiálu a jeho ceny a všech zdrojových kódů i s podrobnými komentáři. Tento měřicí systém si tak může jednoduše vyrobit každý, kdo o něj bude mít zájem.