Zpět na projekty

Využití OZE pro zásobování teplem Města Bechyně

FINALISTA

Bechyni zahřívá kotel na biomasu

Společnost Erding připravila a realizovala projekt využití obnovitelných zdrojů energie pro zásobování teplem pro město Bechyně. Rekonstrukcí plynového teplovodního zdroje byl jeden stávající kotel na zemní plyn nahrazen kotlem na spalování biomasy. Celý teplovodní zdroj je nyní rozdělen na dvě části - základní zdroj spaluje seno nebo balíkovanou obilnou slámu, špičkový zdroj pak zemní plyn.

Zdroj tepla na biomasu nyní zcela postačuje pro zásobování všech, kdo dosud odebírali teplo z kotelny PÍSECKÁ a z kotelny NA LIBUŠI, která byla upravena na předávací stanici a propojena předizolovaným potrubím. Topná voda z biomasy je shromažďována v akumulačních nádržích. Během nočního provozu jsou nádrže „nabity“ a při ranním zátopu do sítě je z těchto nádrží dodáván špičkový výkon do sítě centrálního zásobování teplem. Není tak nutné spouštět plynový kotel.

Cílem projektu bylo jednak snížení cen tepla pro odběratele a jednak snížení množství emisí skleníkového plynu CO2 a snížení spotřeby tepla. Využití obnovitelného zdroje energie má vysoce ekologický význam. Navíc výdaje za palivo zůstávají v regionu a neodtékají dodavatelům zemního plynu do zahraničí. Využitím místních zdrojů energie se snižuje energetická závislost na dovozových palivech, zároveň se posiluje energetická bezpečnost státu. Zde byla navíc i vytvořena nová pracovní místa v palivovém hospodářství při manipulaci s balíky slámy vysokozdvižným vozíkem.