Zpět na projekty

Moderní klinika budoucnosti

VÍTĚZ KATEGORIE Předkladatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Novostavba II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc je první nemocniční stavbou v České republice, která splňuje standardy pasivní budovy. Díky jejímu konstrukčnímu řešení je možné měnit vnitřní uspořádání kliniky podle aktuální potřeby a vývoje ve zdravotnictví. Jedná se tak o jedinečnou inspiraci pro další zdravotnická zařízení, jak skloubit potřeby náročného provozu se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Stavba budovy s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím byla zahájena v únoru 2017 podle projektu architektonického studia Adama Rujbra. Celkové náklady dosáhly 398 milionů korun.

Provoz nové kliniky byl zahájen v září 2018. Sídlo zde našla špičková pracoviště II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc a také jednotka intenzivní péče. V objektu jsou i speciálně upravené pokoje pro obézní či jinak handicapované pacienty. Zdravé a komfortní vnitřní prostředí zajišťují mj. chlazené stropy, poprvé v ČR použité v zdravotnické budově.

V rámci projektu se počítalo rovněž s propojením nové kliniky s okolními budovami proskleným ocelovým tubusem o délce 50 metrů. Ten nyní umožňuje pohodlný přesun pacientů suchou nohou do chirurgického komplexu s centrálním rentgenem a operačními sály. Budova je navíc napojena i na moderní celonemocniční systém potrubní pošty pro přepravu vzorků do laboratoří.

Nová budova s podlahovou plochou 8 210 m2 disponuje průkazem energetické náročnosti budovy třídy B, což odpovídá spotřebě tepla na vytápění 8 kWh/m2/rok. Díky tomu na energiích každý rok ušetří nemocnice cca 1 milion korun. Zelená retenční střecha navíc zadržuje dešťovou vodu a pomůže i z hlediska tepelné regulace budovy. Společně se stromem umístěným v atriu a popínavými rostlinami pak oživila celou budovu, která díky tomu zapadá do okolní krajiny i z ptačí perspektivy, stíní v parných dnech a pomáhá se tak vyrovnávat se změnami klimatu.


V čem je projekt výjimečný?

  • Jedná se o první nemocniční objekt v ČR, který splňuje standardy nízkoenergetické budovy.
  • Projekt ukazuje, že i složitý provoz může být energeticky efektivní.
  • Konstrukční řešení stavby umožní v budoucnu změnit její vnitřní dispozice.
  • Využití zeleně a dalších chytrých technologií například pro zadržení dešťové vody.
  • Příjemné vnitřní prostředí díky propracovanému systému chlazení, větrání, akustiky v kombinaci s dostatkem denního světla.