Zpět na projekty

Optimalizace energetických a materiálových toků mezi BPS a zemědělskou výrobou

FINALISTA

Projekt je ojedinělý vyváženým propojením výroby energie v bioplynové stanici (BPS) z biomasy (vepřová kejda, kukuřičná siláž, cukrovarnické řízky) a její spotřeby v jedné lokalitě spolu s navazujícími uzavřenými materiálovými toky. Celý systém tak vykazuje významnou synergii.

Společnost Renergie s.r.o. provozuje zemědělskou BPS o instalovaném výkonu 495 kW(el) od října 2007 s roční produkcí 4300 MWh elektřiny a 5290 MWh tepla. Jediný společník, zemědělský podnikatel Ing. Karel Kuthan zrekonstruoval v roce 2008 v sousedství BPS objekty chovu prasat (ŽV). Energetický potenciál produkované vepřové kejdy (460 MWh(el) + 580 MWh(tep))/rok je bezprostředně využit v BPS, která zpětně dodává elektřinu a teplo pro ŽV. Ing. Kuthan hospodaří na 520 ha orné půdy. Pro BPS zajišťuje výrobu hlavního substrátu, kukuřičné siláže, a na své pozemky aplikuje v průběhu roku digestát z BPS. V bilanci potřebných živin pro rostlinnou výrobu (RV) to představuje z 90 % náhradu průmyslových hnojiv oproti situaci bez provozu BPS.

Vloni uvedla společnost Bylinky s.r.o. v sousedství BPS do provozu skleník s produkční plochou 10.000 m2. Společnost Renergie pro ni zajišťuje dodávky elektřiny a tepla z BPS. Synergie plynoucí z provázanosti BPS, ŽV, RV a skleníku je ekonomickým přínosem pro všechny části systému. To umožnilo vytvořit přes 20 pracovních míst, roční spotřeba v místě je 2600 MWh elektřiny a 3200 MWh tepla. Přebytek vyrobené elektřiny je dodáván do sítě VN.