Zpět na projekty

Vozový park na CNG

FINALISTA

Společnost ČSAD Česká Lípa zajišťuje od roku 2004 základní dopravní obslužnost podstatné části Libereckého kraje (cca 1/3) v ročním objemu více než 3,1 milionů kilometrů. V rámci projektu "Vozový park na CNG" bylo postupně investičními nákupy pořízeno celkem 59 autobusů značky EKOBUS s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), které dopravu pro Liberecký kraj v současné době spolu s dalšími 20 naftovými vozidly zajišťují. Více než 3/4 dopravního výkonu v Libereckém kraji (z celkového ročního objemu 3,1 mil. km) je nyní realizováno vozidly s pohonem na CNG.

Došlo tak ke dramatickému snížení emisí škodlivých částic ve výfukových plynech oproti výhradnímu používání standardních naftových vozidel a společnost se tak výrazným způsobem zasadila za zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje. Současně se tyto investice v důsledku nižší ceny CNG oproti motorové naftě pozitivním způsobem odrazily v provozních nákladech na pohonné hmoty, kde došlo k úspoře o více než jednu třetinu. Náklady na pohonné hmoty přitom tvoří téměř čtvrtinu veškerých nákladů na provozování dopravní obslužnosti.