Zpět na projekty

Ostrovní dům

FINALISTA

Ostrovní dům – dům, který zajišťuje nezávislost

Projekt z roku 2002 je v současné nabídce pasivních domů opravdovou raritou. Tento doslova „zahrabaný“ dům nejen chytře a levně řeší úsporné hospodaření s energiemi, ale je navíc zcela soběstačný a nezávislý na inženýrských sítích.

Už samotná masivní železobetonová konstrukce domu si v podstatě umí vyrobit vlastní tepelnou energii. Dům je částečně zapuštěn do země, místo plotu jej obklopuje zeď z betonu a kamení, přičemž prostor mezi zdí a domem je zasypán zeminou. Ta pak sama o sobě přirozeně vyrovnává teplotní výkyvy – v létě dům ochlazuje, v zimě naopak zahřívá. Svůj účel samozřejmě plní i volba železobetonových desek podlah a stropu, protože dokáží naakumulovat teplo v době jeho dostatku natolik, aby v podstatě setrvačností byla překonána chladnější období. Celkovou izolaci pak zakončuje dvaceticentimetrová vrstva extrudovaného polystyrenu.

Naprosto výjimečná je nezávislost ostrovního domu na inženýrských sitích. Dodávku vody řeší vlastní studna s pitnou vodou, odkanalizování pak jímka. Dodávku elektrického proudu zajišťuje fotovoltaická elektrárna o výkonu 2.5 kWp s dieslovou elektrocentrálou, sloužící jako pojistka při případných potížích a také v zimních měsících. V domě je instalován kotel na dřevo napojený na akumulační nádobu, v níž se průtočně ohřívá voda. Tímto způsobem je možné i ve velmi chladných obdobích zatápět pouze jednou za dva dny.

Bez povšimnutí by rozhodně neměly zůstat pořizovací a provozní náklady. Autor projektu uvádí, že dnes je schopen tento dům pořídit do jednoho milionu korun, přičemž roční provozní náklady se stále drží mezi patnácti a dvaceti tisíci korunami.