Zpět na projekty

Cihelný blok Heluz Family 2in1

FINALISTA

Cihly plněné izolantem již nepotřebují další vnější zateplení

Současným trendem ve stavebnictví je využití co nejkvalitnějších a zároveň nejúspornějších materiálů, které zajistí potřebný komfort a zároveň do budoucna sníží náklady na provoz objektu. Jednou z možných cest je použití izolace. Tento projekt představuje převratnou novinku na stavebním trhu – cihlu, která má přímo v sobě dutiny vyplněné pevně fixovaným izolačním materiálem. Provádění zdiva přitom nepotřebuje žádné nové technické znalosti, stěny jsou budovány klasickým způsobem, zvýšením kvality cihly se tedy nezvyšuje náročnost a pracnost při samotné stavbě. Obvodové zdi pak již nevyžadují žádné další vnější izolování, podmínkou je samozřejmě dodržení technologických zásad při omítání.

V současné době nesou tyto cihly nejlepší tepelně izolační vlastnosti na trhu. Každá z nich má zatím nejvyšší počet žeber a otvorů, do nichž se plní expandovaný polystyren, který se teprve po uložení do cihly pění. Na trhu jsou již cihly s velkými otvory, které však takové možnosti v hospodaření s energií zdaleka nepřinášejí. Plněné cihly obstály nejen ve zkouškách energetické náročnosti, ale například i při zkouškách reakce na oheň.

Nyní jsou bedlivě sledovány dva aspekty využití. První vrstva cihel na základové spáře je vyplněna izolantem, aby neprocházel ze země chlad do cihelné konstrukce obvodové stěny domu. Jedním z pohodlných řešení je právě použití již polystyrenem zaplněných cihel, které dokonalou izolaci vytvoří. Další využití cihel je při stavbě obvodových zdí domů s téměř nulovou spotřebou energie. Izolant je v případě užití tohoto výrobku uzavřen navždy uvnitř stěny, přičemž rozdíl ceny zdiva z cihel HELUZ Family 2in1 a zdiva zatepleného vnějším kontaktním zateplovacím systémem je zanedbatelný.