Zpět na projekty

Pasivní dům v Habrovanech

FINALISTA

Pasivní dům v Habrovanech šetří energii a šíří osvětu

Nejčistší energie je ta, která se nemusí vyrobit. Pasivní dům v Habrovanech toto rčení naplňuje, jelikož na svůj provoz spotřebuje o 80 % méně energie než běžné domy. A to málo z energie, co je potřebné do domu dodat, je kompletně pokryto z obnovitelných zdrojů a nepřekročí částku 6000 Kč ročně.

Dům je postavený výhradně z recyklovaných a čistě přírodních materiálů jako je recyklovaný novinový papír, slaměné balíky, konopné a dřevité desky, kaučuk, hlína a podobně. Kotel na biomasu v kombinaci se solárními kolektory a fotovoltaikou zabezpečuje levnou energii na vytápění, ohřev teplé vody a provoz systému. Šetří se i pitnou vodou – na splachování a praní je zvlášť využívaná voda dešťová.

Kromě nesporného ekologického přínosu má navíc projekt habrovanského domu i přínos osvětový. Jako průkopník pasivních domů v Česku pořádal jeho majitel již v průběhu několik workshopů a seminářů a nechává jej otevřený exkurzím a osvětovým aktivitám i dnes. Zájemcům o pasivní bydlení nabízí dokonce i možnost zkušebního přenocování. Projekt habrovanského domu tak šetří nejen energii elektrickou, ale i lidskou – všem, kteří by jinak museli jinak těžko dostupné informace a zkušenosti se stavbou pasivních domů získávat sami.