Zpět na projekty

Projekt vodního hospodářství – Horská chata Kleť

FINALISTA

Na Kleti se s těžko dostupnou vodou rozumně hospodaří

Hora Kleť je krásnou dominantou jihočeské krajiny. Každý, kdo se dostane lanovkou nebo výstupem po vlastních nohou na její vrchol, může zavítat do Horské chaty Kleť. Ta prošla v letech 2006 až 2007 zásadní rekonstrukcí, která spočívala nejen v rozšíření ubytovací kapacity, ale i v řešení systému hospodaření s vodou. Podmínky v této oblasti zde totiž nejsou zrovna nejideálnější.

Kleť patří k místům s největším počtem slunných dnů a zároveň k místům s nejmenším úhrnem srážek. Na horu není zaveden vodovodní ani kanalizační řád. Výchozí zdroje vody na Kleti jsou dva - jedna studna a jeden vodojem jímající povrchovou vodu. Vydatností ale nestačí na zásobování všech objektů. Zvlášť v době špičky spotřeby vody byla dodávka z těchto zdrojů nedostačující.

V rámci rekonstrukce horské chaty byl navržen systém hospodaření s vodou, který by eliminoval nárazové nedostatky. Ve sklepních prostorách objektu byly instalovány dvě plastové nádrže, z nichž jedna je určena na vodu pitnou, druhá na užitkovou. Do nádrže na pitnou vodu je průběžně čerpána voda ze studny a vodojemu. Čerpáním a vytvořením zásoby vody v době mimo špičku se daří průběžně vytvářet zásobu pitné vody, která plně dostačuje pro odbavení v provozních hodinách.

Do nádrže na užitkovou vodu je sváděna dešťová voda z okapního systému. Ta je využívána pro toalety, umývárny a další činnosti, kde není vyžadována pitná voda. V celém objektu jsou z důvodu šetření s vodou instalovány chemické pánské pisoáry nevyžadující připojení k vodě. Okapový systém je osazen topnými kabely zabraňujícími zamrzání žlabů a svodů. Protože v lokalitě není ani kanalizační řád, byla v rámci rekonstrukce vybudována poblíž objektu chaty čistírna odpadních vod.