Zpět na projekty

První energeticky nezávislá obec v Česku

FINALISTA Předkladatel: Obec Kněžice

V době velkého zdražování energií se více než kdy jindy vyplatí myslet na energetickou soběstačnost. Právě to už od roku 2006 dělají ve středočeských Kněžicích, které se právem označují jako energeticky soběstačná obec. Funguje zde bioplynová stanice a centrální zásobování teplem s výtopnou na dřevní štěpku a slámu. Nyní obec podobným způsobem řeší vytápění nově vznikající části s dvanácti rodinnými domy.

S budováním energetické nezávislosti začali v obci Kněžice už před více než 16 lety. Od té doby svoji energetickou infrastrukturu neustále rozšiřují a vylepšují. V obci úspěšně funguje odpadářská bioplynová stanice, která slouží jako čistička odpadních vod a zároveň se zde zpracovává téměř veškerý organický odpad. Elektřinu z bioplynové stanice obec dodává do distribuční sítě, teplo pak využívají obyvatelé obce.

Bioplynovou stanici doplňuje obecní výtopna na dřevní štěpku a systém centrálního zásobování teplem. Díky tomu mají místní obyvatelé levné teplo a tolik se jich nedotýká zvyšování cen energií. Stávající tepelnou soustavu obec nejnověji doplnila o posilovací kotelnu s kotlem na dřevní štěpku o výkonu 120 kW, který bude zajišťovat teplo pro dvanáct nových rodinných domů v odlehlejší lokalitě, kam už stávající teplovod nedosáhl. Díky tomu nebudou muset jejich obyvatelé topit dřevem, uhlím ani elektřinou. Obec není plynofikována.

Kněžice jsou dobrým vzorem pro další malé obce, jak postupně a dlouhodobě budovat větší energetickou nezávislost a využívat při tom obnovitelné zdroje energie. Energetické projekty v obci poskytují nejen levné teplo, ale také zaměstnávají několik místních obyvatel, výrazně zlepšují ovzduší v obci a ročně ušetří zhruba 1 300 tun emisí CO2


V čem je projekt výjimečný:

  • Obec výrazně zvýšila svou energetickou nezávislost.
  • Využívá ekologického a klimaticky neutrálního zdroje tepla.
  • Projekt pomohl zlepšit kvalitu ovzduší v obci.
  • Obyvatelé obce mají levné teplo a pohodlnější vytápění.

Největší přínos:

Kněžice jsou dobrým příkladem obce, která chytře, a především dlouhodobě pracuje na své energetické nezávislosti.

E.ON Energy Globe – soutěž, která má cenu

Žít udržitelně stojí za to. Proto oceňujeme chytré nápady, projekty nebo třeba aplikace, které s tím pomáhají. Šetří energie i přírodu a zaslouží si pozornost.