Zpět na projekty

Třídění a recyklace kuchyňského oleje

VÍTĚZ KATEGORIE Předkladatel: TRAFIN OIL, a.s.

Projekt Třídímolej.cz ukazuje, že všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti je možné recyklovat a znovu použít. Seznamuje občany s jednoduchým a ekologicky přínosným procesem, stejně jako s riziky, která mohou nastat v případech, kdy olej putuje do odpadního potrubí.

Společnost TRAFIN OIL, a. s., je česká firma, která sbírá použité jedlé oleje z gastro podniků i z domácností prostřednictvím sběrných kontejnerů. Na svých webových stránkách www.tridimolej.cz také ukazuje přehlednou mapu obsahující daná sběrná místa. Všechny formy jedlých olejů a tuků pak firma umí ekologicky zpracovat do podoby nové hodnotné suroviny. Ta slouží pro výrobu biopaliv druhé generace využívaných v letadlech a automobilech.

V rámci projektu Třídímolej.cz, který je iniciativou společnosti TRAFIN OIL, a. s., se lidé naučí jednoduše třídit jedlé oleje a tuky a poučí se také o benefitech celého procesu. Díky tomu, že domácnosti dají olej k recyklaci a nevylijí ho do dřezu, jim nehrozí ucpání odpadního potrubí. Nedochází též ke zbytečnému zatížení kanalizace nebo ke komplikacím při čištění odpadních vod.

Proces třídění začíná nalitím zchladlého oleje do PET lahve, kterou je potřeba pevně uzavřít a dát do sběrného kontejneru. Olej se poté sváží do továrny, kde se přecedí a pošle na čisticí linku. Čištění probíhá ve třech fázích pro důkladné odstranění nečistot a zbytkové vody. Recyklují se samozřejmě i použité PET lahve.

Výsledkem celého procesu je biopalivo s vysokou úsporou emisí C02 v dopravě. Recyklováním oleje je tedy nejen možné šetřit naše ovzduší nebo přírodní zdroje, ale především dát běžnému odpadu nové udržitelné využití.


V čem je projekt výjimečný:

  • Odpadní materiál se recykluje do podoby hodnotné suroviny, která slouží pro výrobu biopaliv druhé generace.
  • Díky proměně odpadního oleje na použitelné biopalivo dochází ke snižování emisí CO2 v ovzduší i šetření přírodních zdrojů.

Přínos pro společnost

Jasná a snadná cesta pro recyklaci použitých jedlých olejů a tuků jak z gastro podniků, tak z domácností.

E.ON Energy Globe – soutěž, která má cenu

Žít udržitelně stojí za to. Proto oceňujeme chytré nápady, projekty nebo třeba aplikace, které s tím pomáhají. Šetří energie i přírodu a zaslouží si pozornost.