Zpět na projekty

Zeleň i kultura do městských vnitrobloků

FINALISTA Předkladatel: Vnitrobloky Bieno z.s.

Spolek nadšenců pomáhá zlepšit život v městských čtvrtích a zároveň posílit mezilidské vztahy. V rámci svých aktivit zaměřených na zmírnění dopadu klimatických změn učí sousedy komunikovat a vytvořit společně funkční prostor, v němž mohou trávit volný čas.

Hlavním cílem spolku Bieno je oživit dvory a vnitrobloky především v městských centrech, které jsou z obytných oblastí nejvíce postižené změnou klimatu. Klíčová je v tomto případě i vzájemná spolupráce a komunikace mezi sousedy daných míst. Díky tomu má aktivita spolku pozitivní dopad jak v oblasti ekologie, tak budování a rozvíjení komunity.

Přímo ve dvorech a vnitroblocích spolek doposud realizuje zejména adaptační opatření, jež se týkají doplnění a údržby zeleně nebo hospodaření s dešťovou vodou. Díky činnostem spojeným s oživováním vnitrobloků vznikají také sousedské skupiny, které boří anonymitu a izolovanost městského života. Vnitrobloky navíc nabízejí flexibilní náplň pro trávení volného času pro řadu skupin obyvatel od rodin s dětmi přes mládež až po seniory prostřednictvím zajímavých komunitních, edukačních i kulturních akcí.

Aktuálně má Bieno přehled asi o 100 aktivních dvorech a vnitroblocích, které se převážně nacházejí v Praze, přičemž prakticky působí zhruba v 50 z nich. Jen samotná Praha má ovšem vnitrobloků několik tisíc, proto je jedním z hlavních cílů spolku zvednout svou účinnost „ze 100 na 1000“. Jeho služby a principy je ale možné využívat i v dalších městech, například v Karlových Varech.


V čem je projekt výjimečný:

  • Pomáhá zlepšovat kvalitu života v městských oblastech, které jsou nejvíce zasažené dopadem klimatických změn.
  • Podporuje sousedské vztahy a dává vzniknout místům pro kvalitní trávení volného času.

Přinos pro společnost:

Aktivity spolku mají díky své formě a obsahu výjimečný ekologický i komunitní dopad.

E.ON Energy Globe – soutěž, která má cenu

Žít udržitelně stojí za to. Proto oceňujeme chytré nápady, projekty nebo třeba aplikace, které s tím pomáhají. Šetří energie i přírodu a zaslouží si pozornost.