Zpět na projekty

Úspory energií v obci Kouty

FINALISTA

Kouty se snaží snížit energetickou a tepelnou náročnost vlastních budov

Obec s necelými čtyřmi sty obyvateli zrealizovala během let 2008 až 2011 několik projektů, které významně přispěly ke snížení spotřeby elektrické a tepelné energie, a tím i k větší ekologické zodpovědnosti. Pro obec tyto změny navíc znamenaly i výrazné finanční úspory.

Byla zateplena budova mateřské školy – zateplením pláště budovy a výměnou oken se tepelná náročnost snížila ročně o čtyřicet tisíc korun. Dalších dvacet tisíc za rok se podařilo ušetřit připojením budovy Obecního úřadu Kouty a kulturního domu na bioplynovou stanici, která nyní zajišťuje jejich vytápění díky využití odpadního tepla.

Obecní úřad také dostal nová okna a zateplení vnějšího pláště budovy, takže uspořené finance se navýšily o dalších dvacet tisíc korun za rok. Osm tisíc za rok obci ušetřila nová LED svítidla veřejného osvětlení. U těch je navíc zajištěna i delší životnost.