Zpět na projekty

Využití lničkového oleje pro výrobu bionafty v eko-zemědělství

FINALISTA

NAFTU ŘEDÍ OLEJEM A ROČNĚ UŠETŘÍ DESÍTKY TISÍC

Student posledního ročníku přírodovědného lycea v Jihlavě, František Dolský, přihlásil do soutěže svou závěrečnou maturitní práci, ve které popisuje technologii výroby vlastní bionafty. Ve spolupráci s biofarmou Sasov představil projekt, který by mohl významně pomoci českým zemědělcům a zároveň citelně snížit vypouštění emisí skleníkových plynů.

Zemědělcům totiž umožňuje relativně snadno a bez vysokých vstupních investic šetřit na pohonných hmotách, které jsou potřebné na provoz veškerých zemědělských strojů a tvoří tak nemalé procento jejich celkových nákladů. Do nafty stačí podle Dolského přidat lničkový olej.  Pro tento postup se rozhodli zemědělci biofarmy Sasov a jejich zkušenosti prokazují, že během zimních měsíců lze olejem nahradit 40 % a v létě dokonce až 70 % nafty. Velmi příznivá je tato strategie i k životnímu prostředí. Již samotné pěstování základní suroviny, lničky seté, dodržuje na biofarmě pravidla ekologického zemědělství a ani její následné lisování nepůsobí žádnou ekologickou zátěž. Odpady z vylisovaných rostlin jsou navíc využívány jako krmivo pro zemědělská zvířata a odpad z výrobního procesu je minimální.

Počáteční investice se farmářům ze Sasova vrátily již během jedné sezóny. Ročně díky lničce seté ušetří přes 80 tisíc korun (ředěním nafty olejem a zkrmením odpadu zvířatům) a do ovzduší vypouští téměř o čtvrtinu méně zplodin. Případné rozšíření užívání bionafty mezi českými zemědělci tak slibuje přínos pro jednotlivce i pro kvalitu životního prostředí obecně.