Zpět na projekty

Záchrana gotického hradu Soběslav

FINALISTA

Město Soběslav zachránilo svůj gotický hrad a zrealizovalo z něj knihovnu

Propojení dvou rozdílných architektur napříč několika stoletími. S touto myšlenkou přišlo město Soběslav při záchraně jejich gotického hradu. Tato kulturní památka byla zrekonstruována a uvnitř byla vytvořena moderní městská knihovna. Unikátním řešením je zasazení skleněného skeletu, ve kterém se nachází moderní městská knihovna, do útrob hradu.

Díky této výstavbě mohou návštěvníci knihovny vidět staré zdivo, které pochází ze 14. století. Město získalo dotaci ve výši 36 mil. Kč a bylo přikročeno k vestavbě knihovny do hradního paláce dle projektu ing. arch. Jaromíra Kročáka. Objekt paláce je zachován ve stejném rozsahu a tvaru.

Z vchodové prosklené přístavby je umožněn přístup do věže Hláska. V patře palácového křídla je umístěn prosklený kontejner s vloženým mezipatrem pro městskou knihovnu. Knihovna má své vlastní mikroklima a na původním zdivu je patrné, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami hrad procházel. Knihovna poskytuje informace o městě a regionu, samozřejmostí je bezbariérový přístup.

V prostorách knihovny se pořádají každý měsíc společenské akce. Projekt se setkal mezi občany města s velkým úspěchem a objekt hradu je hojně navštěvován.

Knihovna je energeticky velmi úsporná vzhledem k moderní architektuře a použitým technologiím. Hlavní izolační složkou je složení stěn, které tepelně izolují knihovnu a šetří tím náklady na spotřebovanou energii. Složení stěn je staré zdivo hradu (150 – 200 cm), vzduchová bublina (70 cm) a termosklo. Objekt je vytápěn pomocí plynového kotle. V knihovně je vzduchotechnika s rekuperací tepla.

Oproti původní knihovně, která byla umístěna na náměstí, jsou její prostory téměř třikrát větší a přitom je přibližně o polovinu energeticky úspornější. Projekt Záchrana gotického hradu Soběslav splnil své cíle a obdržel množství ocenění za moderní architekturu v historickém objektu (Presta, Inspira, Kompas, BEFA, …).