Zpět na projekty

Zahušťování syrovátky

FINALISTA

Přebytečnou vodu ze syrovátky používají v Madetě na chlazení

Jihočeský mlékárenský závod Madeta a.s. představil inovační projekt zahušťování syrovátky. Té v sýrárnách celé společnosti vzniká ročně téměř 140 milionů litrů. Celých 94 procent z tohoto objemu pak činí „zbytečná“ voda, kterou je potřeba co nejefektivněji eliminovat.

Odpařovací stanice a sušárny jsou tak nezbytnou součástí vybavení všech mlékárenských podniků. Madeta a.s. se proto rozhodla zefektivnit tuto výrobní složku  a do výrobní haly v Plané nad Lužnicí instalovala novou odpařovací stanici. Moderní technologie odpařování zde funguje na principu stlačování par ventilátorem, namísto starého způsobu nasávání par trubicí. Tento postup je mnohem méně energeticky náročný, výrazně šetří spotřebu páry a navíc dokáže syrovátku zahustit až na 
62 % sušiny. V takto zahuštěné syrovátce pak lépe krystalizuje laktóza, kterou lze snadno odebrat a dále ji využít ve farmaceutickém či potravinářském průmyslu. Voda vykondenzovaná v odpařovací stanici je navíc dále použita pro nezbytné chlazení zahuštěné syrovátky, čímž nový systém šetří i náklady na provoz chladicího systému.

Díky nové technologii nyní uniká do ovzduší o téměř 15 tisíc tun CO2 ročně méně a spotřeba energie je nižší o 100 tisíc GJ za rok. Projekt navíc snížením objemu přepravovaného zboží výrazně šetří i dopravní náklady. Využitelný je ve všech odvětvích spotřebitelského průmyslu, kde je potřeba zahušťovat tekutiny.