12 otázek pro Zelené střechy v Brně

22. 9. 2020 Redakce
8 min. čtení
Rozhovor

V zimě izolují, v létě chladí, krásně vypadají, produkují kyslík, zvyšují biodiverzitu Zelené střechy jdou zkrátka ke zlepšení životního prostředí dlouhým krokem naproti, zvláště ve velkých městech. Proto se Brno, jako zatím jediné město v České republice, do jejich podpory po vzoru jiných evropských metropolí rozhodlo pustit. Jak realizace zelené střechy probíhá a co obnáší nám pověděl Martin Košťál, vedoucí oddělení motivačních programů města Brno.

Můžete nám projekt Podpora zelených střech představit vlastními slovy? Kdy byl program spuštěn?

Dotační program na podporu vytváření zelených střech jsme spustili k 1. květnu 2019. Jde o jednu z šesti ekodotací, které Brno svým občanům nabízí. Tímto programem chceme navýšit plochy zelených vegetačních střech na území města. Střechu si s podporou dotačního programu mohou zřídit majitelé všech typů staveb (kromě dočasných), žadatelem může být fyzická i právnická osoba.


Jaký mají zelené střechy vliv na životní prostředí?

Zelené střechy zadržují srážkovou vodu a jejím postupným odpařováním ovlivňují i mikroklima v okolí domů. Dále dokážou zachytávat polétavý prach, pohlcují hlučnost, zvyšují biodiverzitu a produkují kyslík. Jedná se o jeden z nástrojů, pomocí kterých je možné zmírnit dopady klimatické krize.


Ovlivňují zelené střechy i kvalitu bydlení?

Jde především o opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov. V zimě izolují a v létě ochlazují prostory, které se pod nimi nacházejí. Majitel domu tak ušetří za energie na vytápění nebo chlazení. Navíc zelené střechy také dobře vypadají, a především v městské krajině působí uklidňujícím dojmem a přinášejí do města pocit, že jsme spjati s přírodou.

Jak realizace zelené střechy probíhá?

Vůbec prvním krokem je rozhodnutí majitele objektu tímto směrem. Následně je potřeba vypracovat a shromáždit přílohy žádosti. Ta se podává elektronicky prostřednictvím k tomu určeného programu. Pokud je žádost kompletní, předkládá se Radě města Brna a ta uděluje žadateli příslib o alokaci požadovaných prostředků. Poté má žadatel 18 měsíců na realizaci projektu. Po jeho dokončení odevzdává elektronicky veškeré podklady k vyúčtování, které jsou znovu předkládány Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna. Po schválení je s žadatelem podepsána smlouva a vyplaceny finanční prostředky.


V čem spočívá podpora zelených střech v Brně?

Pokud se bavíme o financích, přispíváme 700–1400 Kč na metr čtvereční zelené střechy, ať už na novostavbách, nebo rekonstrukcích. Nad rámec této částky je uznatelným nákladem i zhotovení statického posudku, a to až do výše 10 000 Kč. Podporujeme zelené střechy od 10 metrů čtverečních do až do 1000 metrů čtverečních plochy. Maximální podpora na jeden projekt tedy může být až 1 400 000 Kč.


Co stálo za vznikem podpory zelených střech? Inspirovali jste se v zahraničí?

Město Brno je součástí řady iniciativ působících při Evropské unii, jako jsou Green Cities nebo Euro cities. Rovněž jsme členy Paktu starostů a primátorů. Ve všech případech se jedná, zjednodušeně řečeno, o platformy pro výměnu zkušeností v rámci případů dobré praxe týkajících se adaptací měst na změny klimatu. Lze říci, že na západ od našich hranic jsou zelené střechy rozšířenější, a i toto byl jeden z důvodů, proč dotační program na podporu vytváření zelených střech vznikl. Zároveň je to jedno z opatření pro snižování emisí CO2, což je v současnosti nejen v Brně velké téma s ohledem na závazek našeho města snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % oproti roku 2000.


Motivujete nějak obyvatele Brna, aby se také rozhodli pro zelené střechy?

Lidé se rozhodují sami. Máme za to, že v dnešní době je povědomí populace o vhodných adaptačních opatřeních na takové úrovni, že není třeba propagovat výhody zelených střech. Stačí jim tak říkajíc hodit lano a právě to jsme udělali s naším dotačním programem. Efektivní motivací také je, že průběžně vzniká víc a víc projektů a lidé se zelenou střechou často inspirují u sousedů.


Kolik zelených střech bylo dosud v Brně zrealizováno?

Dokončených projektů máme od spuštění dotačního programu v roce 2019 do dnešního dne přes 50. Příslibů za toto období je potom celkem přes 140.

Jak na projekt reagují obyvatelé Brna?

Jednoznačně pozitivně. Za celou dobu, co projekt běží, jsme k němu nezaznamenali jediný negativní komentář. A to, jak vehementně se lidé pouštějí do rekonstrukcí, na které by si obzvláště v této ekonomicky nejisté době nejspíše netroufali, nás akorát přesvědčuje o tom, že zelené střechy lidé chtějí a za dotaci jsou vděční.


Jde o jediný projekt městské podpory pro stavebníky zelených střech v ČR. Doporučili byste tento projekt rozšířit do dalších měst? Co byste ostatním vzkázali?

Rozhodně doporučili a také to děláme. Od spuštění dotačního programu jsme absolvovali řadu konzultací s představiteli několika českých měst a například i slovenského Zvolenu. Naposledy u nás byla celá delegace z Plzně a myslím, že podobný dotační program na sebe v tomto městě nenechá dlouho čekat. Zavést dotační program je vždy politické rozhodnutí, takže naše doporučení je nebát se a jít si za svým cílem, protože lidé to ocení.


Co pro vás znamená účast v soutěži E.ON Energy Globe?

Víme, jak složité je se v soutěži prosadit. Proto vnímáme naši účast v užším finále jako důkaz toho, že jsme se dali správnou cestou a že naši práci dokážou ocenit i odborníci.


A malé zasnění na závěr. Představte si, že jste v naší soutěži vyhráli… Kde se vidíte za rok? Jakou máte vizi, se kterou by vám soutěž mohla výrazně pomoci?

Podpora vytváření zelených střech je ve skutečnosti pouze jedním střípkem z mozaiky projektů, které město Brno realizuje a které vedou ke zkvalitnění prostoru pro život našich občanů a životního prostředí na území města vůbec. Nedíváme se na to, co bude za rok. Naše vize směřují dále do budoucnosti. Tam, kde je naše město ještě zelenější, čistší, bezpečnější a příjemnější pro život lidí, než bylo kdykoli předtím.

Související články

„Budoucnost planety se odvíjí od malých každodenních rozhodnutí každého z nás,“ říká Veronika Khek Kubařová, tvář soutěže E.ON Energy Globe
V Česku odstartoval patnáctý ročník světové soutěže E.ON Energy Globe oceňující projekty, které šetří energie nebo chrání životní prostředí. O tom, jak zachovat naši planetu pro budoucí generace, jsme se pobavili s patronkou soutěže herečkou Veronikou Khek Kubařovou.
Víc najdete zde
E.ON Energy Globe hledá letošní eko hvězdu!
Mezi Čechy opět hledáme tvůrce nejlepších nápadů napříč obory, které pomáhají šetřit přírodu a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Nejlepší projekt pak získá podporu ve výši 300 000 korun. E.ON Energy Globe má ale ještě jeden cíl – přitáhnout a inspirovat Čechy k hledání vlastních ekologických nápadů, jimiž mohou ve svém každodenním životě ulehčit přírodě.
Víc najdete zde