Bedřich Moldan porotce E.ON Energy Globe: Důležitý je hlavně přínos pro ochranu životního prostředí a originalita

28. 4. 2020 Martin Kužel
4 min. čtení
Rozhovor

Odborná porota E.ON Energy Globe každoročně rozhoduje o osudu, který projekty v soutěži čeká. Mezi porotci je i profesor Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí, který nám poskytl krátký pohled za oponu.

Váhal jste, když vás oslovili, abyste se stal porotcem v soutěži?

Příliš jsem neváhal. Když se setkám s něčím, co může pomoci zlepšit situaci v životním prostředí, a mohu nějak přispět, vždycky se snažím se přidat.


Na co při výběru projektu kladete největší důraz? Máte nějaká vlastní pravidla, jimiž se řídíte?

Řídím se několika kritérii. Především se ptám, jestli projekt opravdu může být viditelným přínosem pro ochranu nebo zlepšení životního prostředí v širokém slova smyslu. Pak považuji za důležité, zda jde, pokud možno, o originální řešení. Třetím a důležitým kritériem je možnost aplikace v širším měřítku. Někdy mohou být podstatné i jiné aspekty, jsou-li opravdu závažné – jako například velký rozsah, skutečný nebo potenciální ekonomický přínos, výjimečnost, estetická stránka, edukační potenciál, možnost oslovení široké veřejnosti nebo i další věci, byť třeba nečekané, které konkrétní projekt přinese. Musí se posuzovat co možná nejkomplexněji a v souvislostech.


Jak by podle vás měl vypadat ideální projekt, přihlášený do soutěže?

Měl by vždycky přinést něco nového, co představuje skutečný přínos a otevírá novou perspektivu. Abych uvedl příklad – za mimořádně úspěšný považuji soubor projektů, se kterými přišlo město Litoměřice, zvláště v oblasti energetiky, ale i v dalších odvětvích.


Byl nějaký projekt, který vás v minulých ročnících soutěže opravdu oslovil a který jste si zapamatoval? Byla jich celá řada, zvláště v oblasti staveb. Dobře si pamatuji využití bioplynu pro autobusy v Brně a měl jsem opravdu radost, když vyhrál. A samozřejmě mě potěšilo nejvyšší ocenění z roku 2015 pro nevládní organizaci Tereza, která pracuje s učiteli, ale hlavně s mládeží a s dětmi a už velmi dlouhou dobu odvádí skutečně kvalitní práci.

Myslíte si, že E.ON Energy Globe má nějaké reálné dopady? Jak je hodnotíte?

Nepochybuji o tom, že soutěž má zcela reálné příznivé dopady. Především je inspirací a povzbuzením pro všechny, kteří se zabývají něčím novým a zajímavým v environmentální oblasti, dokazuje, že to jde a že úspěšné projekty vzbuzují širokou pozornost a jsou případně i oceněny, a to docela podstatně. Díky za to E.ONu!


Co je podle vás v dnešní době z hlediska ochrany životního prostředí nejdůležitější? Myslíte si, že toho v Čechách děláme dost?

Dnes se největší pozornost věnuje koronavirové krizi a úsilí o její překonání, protože jde o věc mimořádně závažnou, je to pochopitelné. Environmentální problémy jako kdyby teď ustoupily do pozadí, ale v mnoha oblastech jde o otázky velmi závažné a dlouhodobé, které tu stále jsou a budou s námi i poté, co – jak doufáme, brzy – virus ustoupí. Na prvním místě jmenuji ochranu živé přírody, která je rychlým civilizačním vývojem velmi poškozována. A samozřejmě globální klimatickou krizi, která se především týká energetiky. Tady bych opět rád pochválil E.ON, který se na tomto poli ve srovnání s jinými energetickými společnostmi docela snaží. Nicméně právě v této oblasti Česká republika za vyspělou Evropou celkově zaostává

Související články

„Budoucnost planety se odvíjí od malých každodenních rozhodnutí každého z nás,“ říká Veronika Khek Kubařová, tvář soutěže E.ON Energy Globe
V Česku odstartoval patnáctý ročník světové soutěže E.ON Energy Globe oceňující projekty, které šetří energie nebo chrání životní prostředí. O tom, jak zachovat naši planetu pro budoucí generace, jsme se pobavili s patronkou soutěže herečkou Veronikou Khek Kubařovou.
Víc najdete zde
E.ON Energy Globe hledá letošní eko hvězdu!
Mezi Čechy opět hledáme tvůrce nejlepších nápadů napříč obory, které pomáhají šetřit přírodu a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Nejlepší projekt pak získá podporu ve výši 300 000 korun. E.ON Energy Globe má ale ještě jeden cíl – přitáhnout a inspirovat Čechy k hledání vlastních ekologických nápadů, jimiž mohou ve svém každodenním životě ulehčit přírodě.
Víc najdete zde