E.ON Jistota

Postaráme se o vaše zálohy, než se zase postavíte na nohy

Každého z nás může v životě potkat nečekaný výpadek příjmů. Právě pro takové případy je tu služba E.ON Jistota. Pomůže vám s pokrytím záloh na energie, které od nás odebíráte, ale třeba i s řešením problémů z oblasti pracovního práva při ztrátě zaměstnání.

od 129 Kč měsíčně

Mám zájem

Výhody E.ON Jistoty

Cena za měsíc

Standard

129 Kč

129 Kč

Standard Plus

199 Kč

199 Kč

Premium

159 Kč

159 Kč

Premium Plus

259 Kč

259 Kč

Měsíční pojistné plnění pro popsaná rizika, které pojišťovna vyplácí po dobu až 12 měsíců:

až 3 000 Kč
až 7 000 Kč
až 3 000 Kč
až 7 000 Kč

Dočasná pracovní neschopnost

Neplánovaný výpadek příjmu v důsledku nemoci nebo úrazu, který délkou přesahuje 29 dní.

Hospitalizace

Hospitalizace, která trvá nepřetržitě alespoň 24 hodin. Pojišťovna po ní zpětně vyplatí plnění za každý den v nemocnici.

Ošetřování člena rodiny

Péče o člena rodiny, která délkou přesahuje 29 dní.

Ošetřujícím může být manželka nebo manžel, případně partnerka nebo partner pojištěného, kteří s ním žijí ve společné domácnosti.

Ztráta zaměstnání, zrušení nebo přerušení živnosti

Nedobrovolná nezaměstnanost, která délkou přesahuje 29 dní ode dne, kdy se pojištěný registruje na úřadu práce.

Vztahuje se na práci v Česku i v Evropské unii a na všechny typy pracovních poměrů, včetně částečných úvazků a smluv na dobu určitou.

Právní asistence s plněním do výše až 100 000 Kč

Právní konzultace nebo zastoupení při řešení sporů se zaměstnavateli. Plnění kryje náklady opakovaně až do výše 100 000 Kč ročně.

Pracovní asistence s plněním do výše až 30 000 Kč

Podpora a pomoc při hledání nového zaměstnání. Plnění kryje náklady opakovaně až do výše 30 000 Kč ročně.

E.ON Jistotu už máte a chcete ji využít?

Kdykoliv zavolejte zdarma na 800 77 33 44 a vyberte předvolbu E.ON Jistota. O všechno ostatní se už postarají odborníci. 

Co vás často zajímá

Pojištění E.ON Jistota se hodí pro všechny naše zákazníky, kteří od nás odebírají elektřinu nebo plyn, a nejsou ve starobním nebo invalidním důchodu. Může se skvěle doplňovat s životním pojištěním.

Pomůže vám, pokud budete alespoň 29 dní řešit některou z těchto situací:

 • budete v pracovní neschopnosti,
 • vy, vaše manželka nebo manžel, případně partnerka nebo partner, budete ošetřovat člena rodiny,
 • dostanete výpověď ze zaměstnání,
 • zrušíte nebo přerušíte živnost v případě, že jste OSVČ.  

Každý měsíc vám pak bude pojišťovna posílat na účet 3 000 nebo 7 000 Kč podle toho, jakou variantu pojištění máte sjednanou.  

Zároveň máte nárok taky na pracovně právní poradenství, které se vám může hodit při řešení problémů v zaměstnání nebo při jeho hledání. Jedno pojištění vás tak ochrání proti několika rizikům, která můžou výrazně ovlivnit vaši finanční situaci.

Přesný rozsah a podmínky pojištění vždycky záleží na tom, jakou variantu pojištění jste si sjednali. Podrobnosti najdete v Pojistných podmínkách E.ON Jistota v sekci Dokumenty.

Rozhodujte se podle těchto dvou kritérií:

 1. Jak vysoké jsou platby za energie, které potřebujete v případě výpadku příjmu pokrýt. Pokud máte víc odběrných míst, myslete na součet záloh ve všech z nich. Výše měsíčního plnění může být 3 000 nebo 7 000 Kč. 
 2. Jaká rizika by mělo pojištění zahrnovat:
 • Varianta Standard kryje výpadky příjmu způsobené dočasnou pracovní neschopností, hospitalizací z důvodu úrazu nebo nemoci, nebo ošetřováním člena rodiny. 
 • Varianta Premium navíc zahrnuje případy nezaviněné ztráty zaměstnání, zrušení nebo přerušení živnosti u OSVČ a pracovně právní asistenci. Tu využijete třeba v situaci, kdy vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu, při neplatném rozvázání pracovního poměru, nebo pokud vám zaměstnavatel způsobí škodu.  

Zvolenou variantu pojištění můžete kdykoliv jednoduše změnit tak, že ukončíte starou smlouvu a sjednáte novou. Nemusíte se bát skrytých poplatků.

Přesný rozsah a podmínky pojištění uvádíme v Pojistných podmínkách E.ON Jistota, které najdete v sekci Dokumenty.

Pokud budete v pracovní neschopnosti kvůli nemoci, úrazu nebo třeba kvůli rizikovému těhotenství alespoň 29 dní, sjednané měsíční plnění vám pojišťovna vyplatí zpětně od jejího začátku. Vyplácet ho pak bude dál po dobu maximálně 12 měsíců. Podle toho, jakou variantu služby máte sjednanou, půjde o 3 000 nebo o 7 000 Kč měsíčně.  

V případě hospitalizace, která potrvá nepřetržitě alespoň 24 hodin, dostanete od pojišťovny zpětně za každý den v nemocnici 100 nebo 230 Kč denně, a to podle sjednané varianty pojištění. Vyplácet vám je bude maximálně 365 dní.  

Prosím, pamatujte, že:

 • Pojištění se nevztahuje na onemocnění a úrazy, které vznikly, nebo se projevily před začátkem pojištění.
 • Při nahlašování pojistné události budete dokládat kopii písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopii potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, ve kterém lékař vyznačí pravidelné kontroly. Jako doklad může posloužit také potvrzení od České správy sociálního zabezpečení.   

Přesný rozsah a podmínky pojištění uvádíme v Pojistných podmínkách E.ON Jistota, které najdete v sekci Dokumenty.

Jakmile se budete o některého z členů své rodiny starat déle než 29 dní, sjednané měsíční plnění vám pojišťovna vyplatí od začátku ošetřování. Vyplácet ho bude dál po dobu maximálně 12 měsíců. Podle toho, jakou variantu pojištění máte sjednanou, půjde o 3 000 nebo o 7 000 Kč měsíčně. Podmínkou je, že dojde k výpadku příjmu ošetřujícího.

 • Ošetřovaným může být člen vaší rodiny nebo člen rodiny vaší manželky či manžela, registrované partnerky či partnera, případně družky či druha.
 • O člena rodiny se můžete starat vy nebo vaše manželka či manžel, registrovaná partnerka či partner, případně družka či druh, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti.

Pojištění se nevztahuje na ošetřování nutné v důsledku úrazu nebo nemoci, které ošetřovatel způsobil, nebo k nimž přispěl. Může jít o ublížení na zdraví nebo zanedbání povinné péče.  

Při nahlášení pojistné události budete dokládat kopii potvrzení o tom, že člen rodiny péči potřebuje, a potvrzení o snížení pravidelného příjmu domácnosti. Tím může být doklad o trvání ošetřování člena rodiny, potvrzení zaměstnavatele o trvání neplaceného volna nebo potvrzení o evidenci na úřadu práce.  

Přesný rozsah a podmínky pojištění uvádíme v Pojistných podmínkách E.ON Jistota, které najdete v sekci Dokumenty.

Ztráta zaměstnání nebo zrušení, případně přerušení živnosti, musí nastat nejméně 60 dní po sjednání pojištění. Tyto okolnosti zároveň musí trvat alespoň 29 dnů. V takovém případě pojišťovna vyplatí sjednané měsíční pojistné od začátku nezaměstnanosti. Vyplácet ho bude dál maximálně po dobu 12 měsíců. Podle toho, jakou variantu služby máte sjednanou, půjde o 3 000 nebo o 7 000 Kč měsíčně.  

Výjimkou z pojištění jsou tyto případy ztráty zaměstnání nebo zrušení živnosti:

 • uplynutí doby určité,
 • ukončení pracovního poměru z vlastní vůle,
 • ukončení pracovního poměru kvůli porušení povinností, které vyplývají z právních předpisů, 
 • zánik živnosti jinak než jejím zrušením pravomocným rozhodnutím živnostenského úřadu, které tento úřad vydá na žádost pojištěného. 

Při nahlášení pojistné události budete dokládat kopii písemného potvrzení o tom, že jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, kterou vede úřad práce.  

Přesný rozsah a podmínky pojištění uvádíme v Pojistných podmínkách E.ON Jistota, které najdete v sekci Dokumenty.

Služba právní asistence pomůže v těchto případech:

 • Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu.
 • Zaměstnavatel vás tlačí do podepsání dohody o ukončení pracovního poměru a vy nevíte, jestli s tím máte souhlasit.
 • Zaměstnavatel chce ukončit váš pracovní poměr a vy si nejste jistí, jestli na to má právo. 
 • Řešíte pojistnou událost mimosoudním smírem nebo v soudním, případně v následném exekučním řízení. 

První konzultace s odborníkem vždycky proběhne po telefonu. Následně může tato konzultace přejít v právní zastoupení a hájení vašich zájmů. Pojištění vám v rámci právní asistence pokryje náklady až do výše 100 000 Kč ročně.   

Služba pracovní asistence s vámi bude řešit tyto záležitosti:

 • vyjednávání o odpovídajících pracovních podmínkách na stávajícím pracovišti,
 • hledání a získání nových pracovních příležitostí, kdy potřebujete pomoc s některou z těchto věcí:
   • orientace na pracovním trhu;
   • sepsání životopisu nebo motivačního dopisu; jejich kontrola nebo překlad do angličtiny;
   • spolupráce s kariérním poradcem při přípravě na přijímací pohovor.

Pojistné plnění spočívá v organizaci těchto aktivit a v krytí souvisejících nákladů až do výše 30 000 Kč ročně. 

Výjimkou z pojištění jsou tyto případy rozvázání pracovního poměru:

 • výpověď zaměstnavatele nebo výpověď dohodou z příčin uvedených v ustanovení § 52 písm. g) a/nebo písm. h) zákoníku práce,
 • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 55 zákoníku práce.

Praktické příklady

Modelová situace 1: Zaměstnavatel vás tlačí do podpisu dohody o ukončení pracovního poměru, se kterou nesouhlasíte. V rámci asistence odborníci posoudí, jestli má zaměstnavatel platný výpovědní důvod a za jakých podmínek se vám odchod vyplatí. Může jít například o výši odstupného, podporu v nezaměstnanosti a tak dále. Poradci vám vyloží vaše zákonná práva tak, abyste byli schopní informovaně se rozhodnout ve svůj prospěch.

Modelová situace 2: Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu nebo její část. Asistenční služba vám pomůže s vymáháním dlužné částky nejdříve mimosoudně, později i soudní cestou, pokud to bude potřeba.

Modelová situace 3: Jste ve sporu o neplatnou výpověď. Pověření advokáti nejdříve provedou analýzu situace a v případě příznivých vyhlídek na úspěch za vás rozporují výpovědi dané zaměstnavatelem. Náklady na právní zastupování uhradí pojišťovna až do výše 100 000 Kč.

Modelová situace 4: Jako OSVČ musíte zrušit svou živnost a registrovat se na úřadu práce. K podnikání se už vracet nechcete, stojíte o stálé zaměstnání. Nevíte ale, jak s jeho hledáním začít. Odborníci vám v takovém případě pomůžou s orientací na trhu práce a se sepsáním životopisu nebo profilu na jobs.cz či LinkedIn. Kariérní poradce vám zase poradí, jak se připravit na přijímací pohovor a jak se rozhodnout z hlediska požadavků na plat.   Přesný rozsah a podmínky pojištění uvádíme v Pojistných podmínkách E.ON Jistota, které najdete v sekci Dokumenty.

Služba E.ON Jistota je pojištění, které vám poskytujeme podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dojde mezi pojištěným a pojistníkem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může pojištěný podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Stejné právo má pojištěný i v případě vzniku spotřebitelského sporu s pojistitelem, pro jehož řešení je určena Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz)

Parťák do nepohody od 129 Kč na měsíc