Zpět na projekty

CO2 liga – ekologická soutěž pro školy o ochraně klimatu

FINALISTA Předkladatel: ZO ČSOP Veronica

Ekologických soutěží pro školy je celá řada. CO2 liga se od nich odlišuje tím, že je celoroční, zaměřená na aktuální téma ochrany klimatu a vede žáky k poznání cestou osobního prožitku. Cílem je žáky nejen vzdělávat, ale i to, aby získali vlastní zkušenost a povědomí o tom, co mohou sami změnit a jak mohou chránit životní prostředí u sebe doma, ve škole i v obci.
 

CO2 liga je určena pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol z celé republiky. Letos proběhla již po osmé a každoročně se do ní hlásí na 60 škol.

Během školního roku plnili soutěžící úkoly pěti témat: Klimatická změna, Jídlo, Voda, Energie a Doprava. Zabývali se tak například otázkami, jak se lidem bude žít v roce 2040, kolik litrů vody spotřebují oni sami a jejich rodiny, nebo počítali uhlíkovou stopu a spotřebu energie běžných spotřebičů. Soutěžící měli taky za úkol týden nevyhazovat zbytky jídla, omezit spotřebu masa, minimalizovat spotřebu vody a připravovat svačinky z regionálních potravin. V tématu Dopravy pak měli třeba spočítat množství CO2 z rodinných jízd v průběhu měsíce a pak vymyslet reklamu na podporu ekologické dopravy.

 

Účastníci soutěže si uvědomí řadu důležitých souvislostí o životním prostředí, naučí se například šetřit vodou. Významným pilířem soutěže je i sdílení poznatků. Žáci představují výsledky svým spolužákům, rodinám a obcím. Stávají se tak šiřiteli důležitých informací o ekologii i ochraně klimatu.

 

V čem je projekt výjimečný?

  • Jde o nejrozsáhlejší meziškolní soutěž na téma ekologie.  
  • Žáci při úkolech získají řadu osobních prožitků. Uvědomí si tak na vlastní kůži, jaké mohou oni osobně ovlivnit a změnit stav životního prostředí.
  • Žáci se učí chránit životní prostředí přímo ve svém místě - ve své rodině, škole, městě.
  • Každý rok se program mění podle aktuální problematiky.
  • Studenti mezi sebou i mezi spolužáky sdílí ekologické myšlenky a navzájem se inspirují.