Zpět na projekty

Ekologická výroba bylinných čajů a směsí

VÍTĚZ KATEGORIE Předkladatel: Sonnentor s.r.o.

Sonnentor patří k průkopníkům nejen ve výrobě koření a bylinných čajů, ale také v oblasti trvale udržitelného podnikání. Firma si vybudovala pozitivní pověst nejen vstřícným a korektním vztahem k zaměstnancům a dodavatelům surovin, ale také svými inovačními projekty. Sonnentor odebírá zelenou energii, provozuje solární elektrárnu a používá firemní flotilu elektromobilů a vozů na CNG.

Společnost Sonnentor ze slunných moravských Čejkovic můžeme právem označit za ekologickou firmu. Klade velký důraz na dobré vztahy nejen se zaměstnanci, ale také s převážně lokálními dodavateli surovin a pěstiteli bylin. Ve svém provozu firma zavedla bezodpadové zpracování bylin, kdy veškerý nevyužitelný bylinný prach lisuje do pelet, kterými je pak výrobní areál vytápěn. Vytápění pomocí pelet z lisovaného odpadu umožnilo firmě plně nahradit dříve používaný propan a zlepšit uhlíkovou bilanci svého provozu.

Areál firmy vznikl úpravou léta nevyužívaného brownfieldu bez zbytečného záboru nezastavěné půdy. Součástí jedné z budov je zelená střecha z ekologických materiálů. Na střeše výrobní haly je instalována solární elektrárna o výkonu 29 kWp, která poskytuje 7 % elektrické spotřeby firmy. Firma odebírá výhradně zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Proti škůdcům bylinek firma nepoužívá jedovaté insekticidy, ale malé vosičky Trichogramma, které se přirozeně vyskytují v přírodě.

V rámci trvalé udržitelnosti Sonnentor také inovuje svoje výrobky. Pro obaly a čajové sáčky používá kompostovatelné materiály bez příměsi plastových částí a pro krabičky recyklovatelný papír s certifikací FSC. Firma také postupně přešla na potisk obalů vodou ředitelnými barvami a důsledně třídí odpad.


V čem je projekt výjimečný:

  • Firma klade důraz na dobré a korektní vztahy se zaměstnanci i dodavateli surovin.
  • Ve svém provozu ve velké míře využívá obnovitelné zdroje energie.
  • Kontinuální zlepšování výrobků s důrazem na co nejmenší zátěž pro životní prostředí.
  • Unikátní zpracování rostlinného odpadu na pelety pro vlastní kotelnu.