Zpět na projekty

Unikátní výroba biometanu v Rapotíně

FINALISTA Předkladatel: Energy financial group a.s.

Společnost EFG vyrábí v obci Rapotín biometan čili zemní plyn z biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o první projekt tohoto druhu v Česku, při němž je biometan dodáván přímo do plynové distribuční sítě. Zařízení proměňuje biologický odpad na energie a palivo, které může využít každá domácnost.

Investiční skupina Energy financial group (EFG) se dlouhodobě věnuje investicím do energeticky šetrných a ekologických projektů využívajících obnovitelné zdroje energie a druhotné suroviny. Bioplynová stanice EFG v Rapotíně na Šumpersku je unikátní tím, že za pomoci technologie membránové separace přeměňuje biologicky rozložitelný odpad na téměř čistý biometan. Ten pak dodává do běžné distribuční sítě.

Bioplynová stanice v Rapotíně je v provozu pět let a ročně může zpracovat 30 000 tun biologického odpadu. Zařízení je schopno produkovat teplo a elektřinu, která by vystačila až pro 2 000 domácností. Sama stanice má přitom několik zdrojů příjmů – jedním jsou platby za zpracování odpadu, dalším pak prodej vyprodukovaných energií a zemního plynu – biometanu.

Biometan je perspektivním palivem, které je co do složení téměř totožné se zemním plynem. Vyrábí se z biologicky rozložitelných odpadů, proto je označován jako biopalivo druhé generace. Bioplynová stanice v Rapotíně dokazuje, že zařízení tohoto typu mají kromě pozitivního přínosu pro životní prostředí také svůj ekonomický smysl. Filtraci biometanu a jeho dodávku do distribuční sítě plánuje společnost EFG uplatnit i v dalších podobných projektech u nás.


V čem je projekt výjimečný:

  • Ekologické zpracování biologického odpadu, jako jsou zbytky z živočišné výroby.
  • První projekt stálé výroby biometanu s jeho dodávkou do plynové distribuční sítě v Česku.
  • Pokročilá technologie membránové filtrace biometanu.
  • Jediné české zařízení pro výrobu energie, které vykazuje zápornou uhlíkovou stopu.