Zpět na projekty

Podpora zelených střech v Brně

VÍTĚZ KATEGORIE Předkladatel: Statutární město Brno

Zelené střechy mají pozitivní vliv na lokální klima ve městech, pomáhají zadržovat vodu a také přispívají k čistšímu ovzduší. V Brně se proto snaží majitele domů motivovat k jejich stavbě. Město v roce 2019 spustilo dotační program na vytváření zelených střech, který loni podpořil 105 projektů.

Mnoho evropských měst si uvědomuje důležitost zelených střech pro čistotu ovzduší i kvalitu života ve městech a jejich výstavbu podporuje. V souladu s tímto trendem spustilo Brno jako jediné město v Česku dotační program, který pomáhá soukromým stavebníkům zelené střechy na jejich domech realizovat. Program, na který město vyčlenilo v posledních dvou letech vždy 19 milionů korun, využilo loni 105 zájemců a na území města tak vzniklo 22 nových zelených střech. Letos bylo uděleno dalších 14 příslibů a dokončit se podařilo 26 projektů.

Podpora stavby vegetačních střech umožní zvýšit plochu zeleně na území města. Střechy s vegetací lépe zadržují vodu a přispívají tak ke snižování dopadů sucha, s nímž se celá Česká republika v posledních letech potýká. Důležitá je i role zelených střech ve snižování prašnosti. Čím více zelených střech se ve městě postaví, tím lépe se bude jeho obyvatelů dýchat.

Statutární město Brno v roce 2019 přijalo Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), ve kterém se zavázalo k realizaci opatření účinných v boji proti změnám klimatu a rovněž ke snížení produkce CO2. Dotační program na podporu vytváření zelených střech je jedním z mnoha střípků zapadajících do mozaiky tohoto ambiciózního plánu. Zelené střechy totiž kromě jiných pozitivních dopadů také zlepšují izolační vlastnosti budov, čímž snižují jejich energetickou náročnost.


V čem je projekt výjimečný?

  • Jediný projekt městské podpory pro stavebníky zelených střech v ČR.
  • Rozvoj výstavby potřebných zelených střech na území města.
  • Pozitivní vliv na čistotu ovzduší a mikroklima ve městě.
  • Vliv na snižování emisí CO2 a snižování dopadů klimatických změn.